Działalność gospodarczą prowadzić można w różnych formach, którym właściwe są odpowiednie rodzaje ewidencji księgowej oraz sposoby opodatkowania.

Ze względu na rodzaj ewidencji księgowej możemy mówić o:

ZOBACZ FAQ

Ewidencja księgowa w jednoosobowej działalności gospodarczej i w spółkach osobowych

Podatkomat oferuje zarówno usługi księgowości w formie uproszczonej (osoby fizyczne, większość spółek osobowych), jak i pełnej księgowości, która przeznaczona jest dla większych przedsiębiorstw oraz spółek kapitałowych i komandytowych.

Księgowość uproszczona to wszystkie czynności w kontekście prowadzenia ewidencji finansów firmy, dzięki którym przedsiębiorstwo może wyliczyć wysokość swoich podatków. Taka forma księgowości opiera się najczęściej na prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPIR). Należy pamiętać, że PKPiR dotyczy przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie według skali podatkowej lub obowiązuje ich podatek liniowy.

Inną, alternatywną formą księgowości uproszczonej dostępną dla niektórych przedsiębiorców, prowadzących działalność samodzielnie lub w formie spółek osobowych, jest Ewidencja księgowa przychodów opodatkowanych ryczałtem. Ma ona zastosowanie w przypadku, gdy podatnik spełnia kryteria objęcia podatkiem ryczałtowym i podejmie decyzję o wyborze takiej formy opodatkowania.

Oprócz tego, podatnicy VAT niezależnie od wymienionych wyżej form, prowadzą dodatkowo ewidencję VAT. Polega ona na prowadzeniu rejestrów sprzedaży oraz zakupów, w których należy uwzględnić podatek VAT.

Te wykazy stanowią podstawę do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Prowadzenie księgowości w formie uproszczonej przeznaczone jest dla małych firm (w rozumieniu osoby fizycznej, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich). Warunkiem jest jednak to, aby przychody netto związane z działalnością za poprzedni rok obrotowy, nie przekraczały równowartości 2 milionów euro.

Ewidencja księgowa w spółkach kapitałowych, spółce komandytowej oraz w większych przedsiębiorstwach osób fizycznych

Jeśli powadzisz spółkę kapitałową (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną), spółkę komandytową musisz prowadzić pełną księgowość. Ten obowiązek ma zastosowanie również w przypadku, gdy jako osoba fizyczna lub wspólnik spółki osobowej prowadzisz przedsiębiorstwo w większym rozmiarze. Ma to miejsce, gdy ogólny przychód netto w zamkniętym, minionym roku rozliczeniowym przekroczył granicę 2 000 000 euro (przeliczone na złotówki po kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października roku poprzedzającego rok rozliczeniowy, w którego czasie obowiązuje przedsiębiorcę pełna księgowość).

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) obejmuje czynności obejmujące księgową ewidencję finansowych skutków operacji gospodarczych na kontach, z zastosowaniem zasad rachunkowości, czyli księgowość finansową. Na podstawie ksiąg rachunkowych ustalane są kwoty podatków, zaliczek na podatki, sporządzane są sprawozdania finansowe (roczne i śródroczne).

Księgi handlowe to skomplikowana forma ewidencji księgowej, której prowadzenie przerasta możliwości wielu przedsiębiorców, dlatego niemal każdy, kto nie posiada własnego działu księgowości, do prowadzenia ksiąg rachunkowych potrzebuje wsparcia biura rachunkowego.

Księgowość uproszczona oraz pełna z Podatkomatem – różne formy księgowości

Podatkomat sprawi, że będziesz spokojny o swoją firmę. Nasz zespół składa się z ekspertów, dla których księgowość to codzienność. Naszą misją jest wsparcie przedsiębiorców w obszarze księgowości. Nawet jeżeli nie jesteś pewien, jaki rodzaj ewidencji księgowej powinieneś zastosować, służymy radą i pomocą w tym zakresie.

Rozpoczynając współpracę, staramy się, oprócz pomocy w wyborze właściwej formy ewidencji księgowej i sposobu opodatkowania, poznać specyficzne potrzeby klienta i zaproponować odpowiednie rozwiązania.

Współpraca z Podatkomatem jest idealną opcją dla osób prowadzących firmę, ze względu na profesjonalne doradztwo oraz automatyzację realizowanych usług. Z naszą ofertą niestraszne będą Ci składki ZUS oraz formy opodatkowania.

Księgowość prowadzona online

Prowadzenie księgowości w Podatkomacie odbywa się drogą elektroniczną. Dzięki temu nie musisz przyjeżdżać co chwilę z garścią dokumentów do Twoich księgowych. Forma księgowości online jest nie tylko wygodna, ale również opłacalna. Dzięki nam zaoszczędzisz również na zatrudnieniu osób odpowiedzialnych za płace i księgowość – niesie to ze sobą o wiele większe koszty, niż korzystanie z naszego abonamentu.

Ewidencja księgowa z Podatkomatem – dostępność przez cały czas

Jako nasz Klient, masz dostęp do swoich faktur o każdej porze. Kontroluj swoje dokumenty i miej wgląd w sytuację finansową przedsiębiorstwa przez cały czas. Biuro rachunkowe online umożliwia korzystanie ze swoich usług tam, gdzie masz dostęp do internetu. Nieważne czy jesteś w domu, czy na wyjeździe – Podatkomat będzie dostępny dla Ciebie zawsze.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – jaki rodzaj księgowości będzie dla mnie odpowiedni?

Jeżeli w poprzednim roku obrotowym twoje przychody nie przekroczyły 2 mln EUR, możesz skorzystać z formy księgowości uproszczonej. Będzie to podatkowa księga przychodów i rozchodów lub w pewnych przypadkach ewidencja przychodów opodatkowanych ryczałtem.

Dla prowadzących działalność w większym rozmiarze obowiązkowa będzie pełna księgowość.

Jaką formę księgowości prowadzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? – ewidencja księgowa a działalność gospodarcza

Spółki kapitałowe, do których zalicza się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości.

Jaką księgowość prowadzi spółka komandytowa? – ewidencja księgowa a działalność gospodarcza

Spółki komandytowe, a także komandytowo-akcyjne, zobowiązane są do prowadzenia rachunkowości w formie pełnej księgowości.

Jaką formę księgowości prowadzi spółka cywilna i spółka jawna? – ewidencja księgowa a działalność gospodarcza

Jeżeli w poprzednim roku obrotowym przychody wszystkich wspólników nie przekroczyły 2 mln EUR, możecie skorzystać z księgowości uproszczonej. Będzie to podatkowa księga przychodów i rozchodów lub w pewnych przypadkach ewidencja przychodów opodatkowanych ryczałtem.

Dla prowadzących działalność w większym rozmiarze obowiązkowa będzie pełna księgowość.

Jaką księgowość prowadzi spółka partnerska? – ewidencja księgowa a działalność gospodarcza

Jeżeli w poprzednim roku obrotowym przychody wszystkich wspólników nie przekroczyły 2 mln EUR, możecie skorzystać z księgowości uproszczonej. Będzie to podatkowa księga przychodów i rozchodów. Dla prowadzących działalność w większym rozmiarze obowiązkowa będzie pełna księgowość.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Księgi rachunkowe (księgi handlowe), czyli pełną księgowość, zobowiązane są prowadzić spółki kapitałowe, komandytowe, komandytowo-akcyjne. Pozostałe spółki osobowe i osoby fizyczne zobowiązane są do prowadzenia ksiąg handlowych w przypadku, gdy w poprzednim roku obrotowym przychody netto związane z działalnością, nie przekraczały równowartości 2 milionów euro

Kto może prowadzić księgowość uproszczoną?

Prowadzenie księgowości uproszczonej przeznaczone jest dla małych firm (w rozumieniu osoby fizycznej, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich). Warunkiem jest jednak to, aby przychody netto związane z działalnością za poprzedni rok obrotowy, nie przekraczały równowartości 2 milionów euro.