Wielu informatyków oraz programistów prowadzących własną działalność gospodarczą, zastanawia się podczas wyboru sposobu opodatkowania, czy dobrą opcją byłby dla nich m.in. ryczałt. Wątpliwości budzi zwłaszcza kwestia, czy jego wybór pozwoli na skorzystanie z ulgi IP Box, która w tej branży ma szczególnie duże znaczenie.

Ulga IP Box i ryczałt – co oznaczają?

IP Box to ulga podatkowa wprowadzona w 2019 roku, która ma zachęcać kreatywnych i innowacyjnych przedsiębiorców do prowadzenia działalności rozwojowej. Stanowi pewną kontynuację ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Jej głównym celem jest pobudzenie rynku nowych technologii do tworzenia nowych rozwiązań. Dzięki niej dochody innowacyjnych firm są opodatkowane według preferencyjnej stawki podatku PIT lub CIT, wynoszącej 5%, a nie jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych – 12 lub 32%, podatku liniowego – 19% czy podatku CIT – 9 lub 19%.

Z kolei ryczałt stanowi odmianę podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. Podstawą jego opodatkowania jest przychód bez pomniejszenia o koszt. Do zalet tej formy opodatkowania należą niskie stawki podatku (dla programistów to 12%), a także uproszczona księgowość i możliwość rozliczania za okres kwartalny. Natomiast są tu również i wady, do których należą brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem bądź jako osoba wychowująca samotnie dziecko, brak ulgi na dzieci. Nie można też zrezygnować z tej formy opodatkowania w ciągu roku. Nie można tu także rozliczyć ponoszonych kosztów uzyskania przychodu.

Ulga IP Box i ryczałt – jakie warunki trzeba spełnić?

Aby móc skorzystać z ulgi IP Box trzeba prowadzić działalność badawczo-rozwojową. W jej ramach konieczne jest wytworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Należy również prowadzić odrębną ewidencję zdarzeń gospodarczych, do której zaliczają się wszelkie działania finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP. Niezbędne jest również ponoszenie kosztów kwalifikowanych w związku z wytworzeniem, rozwojem lub modernizacją kwalifikowanego IP.

Z ulgi IP Box mogą skorzystać zarówno osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki osobowe, jak i spółki kapitałowe. Nie ma tu znaczenia, czy jest to mała firma, czy też duża korporacja. Najważniejsze jest jednak, aby prowadziła ona działalność innowacyjną.

Aby potwierdzić słuszność zastosowania ulgi IP Box, dobrze jest. uzyskać tzw. interpretację indywidualną, która potwierdza prawidłowość przyjętego przez podatnika stanowiska, które opisał on w tzw. opisie stanu faktycznego.

Aby być objętym systemem podatkowym ryczałtu, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Przede wszystkim, przedsiębiorca na ryczałcie nie może przekroczyć określonego limitu przychodów, który w 2023 roku wynosi 9 654 400 zł (2 000 000 euro) rocznie. 

Konieczna działalność o twórczym charakterze

Istotne jest to, że osoby uprawnione do skorzystania z ulgi IP Box mogą z niej skorzystać dopiero przy rozliczeniu rocznym. Natomiast wszelkie dochody, które uzyskują w trakcie roku, pochodzące z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, muszą być wcześniej opodatkowane zgodnie z wybraną formą opodatkowania, która została wybrana przez danego przedsiębiorcę.

Warto pamiętać, że prowadzona działalność badawczo-rozwojowa powinna mieć twórczy charakter, czyli powinna prowadzić do rozszerzenia wiedzy w danej dziedzinie. Może to być np. przyczynienie się do stworzenia nowych procesów, produktów albo usług. Prowadzą do tego najczęściej badania naukowe oraz prace rozwojowe.

Czy można skorzystać z ulgi IP BOX na ryczałcie?

Aby skorzystać z ulgi IP Box, podatnik powinien rozliczać się na zasadach ogólnych lub według podatku liniowego. Niestety nie mogą tego zrobić osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Zatem innowacyjni przedsiębiorcy powinni indywidualnie przeanalizować, co jest dla nich bardziej opłacalne – IP Box czy ryczałt. Programista, korzystając z ulgi IP BOX, zapłaci jedynie 5% podatku dochodowego. Ulga przysługuje w sytuacji, gdy specjalista tworzy oprogramowanie i sprzedają je wraz z przekazaniem praw autorskich (np. klientom lub firmie, z którą współpracują na zasadach B2B). Tym samym z IP BOX może korzystać wielu programistów i specjalistów IT, o ile ich działania mają charakter innowacyjny. Natomiast ryczałt nie pozwala skorzystać z tej ulgi, jednak pozwala odprowadzać relatywnie niski podatek PIT – 12%, a w niektórych przypadkach (m.in. działalność związana z modelowaniem danych, tworzeniem narzędzi monitorujących systemy informatyczne) – 8,5%.

Skorzystaj z usług naszego biura rachunkowego online i sprawdź opcje księgowości IT dla informatyków i programistów! Wybór między ulgą IP Box a ryczałtem może być trudny, ale my pomożemy Ci zrozumieć różnice i wybrać najlepszą opcję podatkową dla Twojej działalności. Skontaktuj się z nami już dziś!