Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z formalnościami, które budzą wątpliwości u wielu osób chcących otworzyć własny biznes. Proces ten – wbrew pozorom – nie jest wcale tak skomplikowany, jak może się wydawać. Przekonaj się, jak wygląda rejestrowanie działalności gospodarczej w kilku prostych krokach.

Krok 1.: Biznesplan i wybór formy działalności

Zakładanie własnej firmy zaczyna się już na etapie pomysłu – aby przedsiębiorstwo odniosło sukces, niezbędny jest do tego odpowiedni biznesplan. Na samym początku oceń szansę na powodzenie, ryzyko i zweryfikuj cele oraz założenia – dzięki temu zniwelujesz szansę na niepowodzenie firmy i stresu związanego z otwarciem przedsiębiorstwa. Po sporządzeniu odpowiedniego planu następnym krokiem jest wybranie rodzaju działalności – zastanów się nad tym, czy firma będzie prowadzona w formie jednoosobowej, spółki z.o.o., osobowej czy akcyjnej. W zależności od tego, na którą formę się zdecydujesz, będziesz potrzebować mniejszej lub większej ilości pieniędzy do rozpoczęcia działalności, różne będzie też obciążenie obowiązkami formalnymi i administracyjnymi.

W dalszej części artykułu skupimy się na najprostszej, ale w większości przypadków również najbardziej odpowiedniej, formie prowadzenia działalności, czyli tak zwanej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Krok 2.: Wypełnienie formularza i rejestracja firmy w CEIDG-1

Kolejnym krokiem w zakładaniu działalności gospodarczej jest wypełnienie formularza CEIDG-1 w celu rejestracji firmy. Wniosek ten złożysz w urzędzie gminy lub poprzez zgłoszenie online na stronie internetowej ceidg.gov.pl Wypełnienie druku CEIDG-1 jest początkiem administracyjnej drogi zakładania przedsiębiorstwa. Formularz CEIDG-1, czyli wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawiera również:

  • zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego w sprawie nadania numeru NIP, wyboru formy opodatkowania, rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej i miejsca jej przechowywania, a także dane dotyczące rachunku bankowego firmy,
  • zgłoszenie do GUS w sprawie nadania numeru REGON,
  • zgłoszenie do ZUS płatnika oraz przedsiębiorcy jako osoby ubezpieczonej.

Jeśli chcesz lub musisz być płatnikiem VAT to wraz z wnioskiem CEIDG-1 powinieneś złożyć druk VAT-R. Jeżeli nie masz, wynikającego z przepisów, obowiązku rejestracji jako podatnik VAT, zgłoszenie VAT-R możesz pominąć. Pamiętaj, że do VAT możesz zgłosić się także później, kiedy uznasz to za opłacalne lub gdy pojawi się okoliczność powodująca obowiązkową rejestrację.

Krok 3.: Założenie rachunku bankowego firmy

Założenie firmy powiązane jest z otwarciem specjalnego rachunku bankowego. Od stycznia 2020 roku każda transakcja między podatnikami VAT na kwotę większą niż 15 tysięcy złotych, musi być opłacona przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorcy opublikowany na tzw. Białej Liście – jeżeli przedsiębiorca zapłaci na rachunek nieujawniony w tym wykazie lub zapłaci gotówką, nie zostanie ona uznana jako koszt uzyskania przychodu. Jeśli zamiast rachunku firmowego chcesz użyć swojego prywatnego konta bankowego, możesz to uczynić tylko gdy nie jesteś podatnikiem VAT.

Krok 4.: Rejestracja pracowników w ZUS

Przedsiębiorcy prowadzący działalność, mają obowiązek opłacania składek ZUS – własnych oraz pracowników. Rejestracja firmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych opiera się o wypełniony wniosek CEIDG-1, natomiast pracowników i zleceniobiorców należy zgłosić do ubezpieczenia bezpośrednio w ZUS.

Krok 5.: Wizyta w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w sanepidzie

Jeżeli planujesz zatrudniać pracowników, musisz zgłosić ten fakt w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy oraz w sanepidzie. Na zgłoszenie masz czas do 30 dni w przypadku PIP, a do sanepidu do 14 dni. Co ważne – jeżeli prowadzisz działalność spożywczą lub gastronomiczną, jesteś zobowiązany do wprowadzenia dodatkowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Krok 6.: Uzyskanie zezwoleń i koncesji

Jeżeli twoja działalność wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, powinieneś wystąpić z wnioskiem o jej uzyskanie do odpowiedniego organu.

Krok 7.: Księgowość firmy

Jednym z ostatnich aspektów w otwieraniu przedsiębiorstwa jest decyzja dotycząca prowadzenia księgowości. Jako przedsiębiorca masz do wyboru parę rozwiązań, które ułatwią rachunkowość w firmie. Wśród popularnych rozwiązań znajdują się oferty biur rachunkowych online oraz programy do księgowości. Jeżeli nie jesteś przekonany co do takich wariantów postaw na zatrudnienie księgowej – pamiętaj jednak, że rozwiązanie to jest z reguły kosztowniejsze od usług internetowych biur rachunkowych.

Z uwagi na daleko idące konsekwencje wyboru dostępnych opcji podczas składania wniosku CEIDG-1 zdecydowanie zalecamy konsultację z biurem rachunkowym jeszcze przed jego złożeniem. Pozwoli to uniknąć niemiłych niespodzianek i błędów oraz zapewni profesjonalną opiekę od samego początku przygody z biznesem.