Rejestrując firmę, koniecznie trzeba wskazać przeważający rodzaj działalności gospodarczej, jaką będzie się ona zajmowała. Pozwoli to przyporządkować ją do określonej branży, co oznaczane jest odpowiednim kodem PKD. Jaki kod powinni wybrać programiści, którzy postanowili pracować na własną rękę?

PKD to Polska Klasyfikacja Działalności, która obejmuje wszystkie osoby prowadzące firmy. Dzieli się je według rodzaju realizowanych przez nie działalności gospodarczych. Obowiązująca obecnie klasyfikacja weszła w życie w 2008 roku i jest wykorzystywana głównie w celach statystycznych. Stanowi podstawę do – na przykład –  sporządzania raportów dotyczących kondycji poszczególnych sektorów gospodarki.

Kod PKD dla programistów i firm informatycznych – co to jest?

Każdy przedsiębiorca zakładający firmę musi wybrać swój symbol PKD. Oznacza on działalność, którą przedsiębiorca będzie się zajmował w przeważającej części. Jak dodać kod PKD? To proste. Kody PKD wybiera się podczas wypełniania wniosku CEIDG-1. Składa się z pięcioznakowego kodu składającego się z litery alfabetu i czterech cyfr. Trzeba pamiętać, że wybrane przez przedsiębiorcę kody PKD muszą pasować do profilu wykonywanej działalności.

Kody PKD dla programistów – ile z nich można wpisać do CEIDG w 2023 roku?

Tak naprawdę konieczny jest co najmniej jeden przeważający kod, który odnosi się do rodzaju działalności, która będzie wykonywana przez firmę. Jednak często przedsiębiorcy potrzebują kilka kodów PKD, aby dokładnie określić swoją działalność. Choć nie ma górnej granicy ilości kodów, które można podać, warto pamiętać, że na formularzu CEIDG-1 zmieści się ich najwyżej dziewięć. Więcej kodów można wpisać przy pomocy formularzy CEIDG-RD.

Warto dobrze przemyśleć, jakie kody PKD wybrać, aby nie było konieczności aktualizowania wpisu do CEIDG później.

Kod PKD dla programistów – czy jest obowiązkowy?

Choć w codziennej działalności firma dość rzadko używa swoich kodów PKD, to z pewnością jest kilka sytuacji, gdy mogą być one bardzo potrzebne. Są wymagane m.in. przy wnioskowaniu o dotacje, pomoc z tarczy kryzysowej czy podczas udziału w przetargach. Zdarza się, że jeśli we wpisie w CEIDG nie ma odpowiedniego kodu PKD, dana firma jest od razu dyskwalifikowana. Jednak nawet jeśli posiada właściwy kod, to często bywa on niewystarczający, gdyż sprawdzane jest też fakt, czy rzeczywiście osiąga dochody z deklarowanego tytułu.

Kody PKD dla firm informatycznych w IT

Również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w branży IT muszą mieć przypisane właściwe kody PKD dla usług informatycznych.

  1. Odpowiednim kodem PKD dla programisty, który na co dzień tworzy oprogramowanie na zlecenie swoich klientów, jest 62.01.Z. Oznacza on „działalność związaną z oprogramowaniem” i jest również odpowiedni dla większości zbliżonych profesji m.in. dla testera oprogramowania.
  2. Z kolei kod 62.02.Z oznaczający „działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki” przeznaczony jest dla przedsiębiorców projektujących systemy komputerowe, w tym oprogramowanie.
  3. Kodem popularnym wśród informatyków jest też kod PKD 62.03.Z, którym oznaczona jest „działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi”. Najczęściej z tego oznaczenia korzystają administratorzy komputerowi.
  4. Uzupełniającym kodem PKD jest natomiast 62.09.Z odnoszący się do „pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych”. Dotyczy on m.in. instalowania sprzętu i oprogramowania, a także odzyskiwania danych.

Zatem mikroprzedsiębiorcy działający w branży IT, którzy pracują dla zewnętrznych klientów, mają kody zebrane właściwie w jednym dziale. Większości z nich na początku działalności wystarczy tylko jeden kod PKD na usługi informatyczne IT. Natomiast dodatkowe wpisy można dodawać sukcesywnie, gdy pojawi się taka potrzeba.