Przepisy w prawie podatkowym zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, na pewno wiesz, jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie prawa podatkowego. Od pierwszego października obowiązują nowe przepisy w oznaczaniu faktur VAT – należy stosować specjalne kody GTU (zwane również oznaczeniami GTU) do opisania poszczególnych usług i towarów. Z tego artykułu dowiesz się, jakie kody GTU obowiązują w branży IT. 

Co to są kody GTU?

Kody GTU (Grupy Towarów i Usług)  są to oznaczenia różnych grup towarów lub usług, które podlegają wyszczególnieniu w Jednolitym Pliku Kontrolnym JPK_V7. Jeżeli sprzedajesz usługi (np. programistyczne) lub towary objęte symbolami GTU, musisz je oznaczyć w Jednolitym Pliku Kontrolnym JPK_V7, inaczej możesz otrzymać wezwanie do korekty. Warto pamiętać, że na samej fakturze nie masz obowiązku wpisywania kodów GTU do poszczególnych towarów czy usług, obowiązek dotyczy jedynie deklaracji JPK_V7.

Co to są kody procedur?

W JPK_V7 oprócz kodów towarów i usług należy również do poszczególnych transakcji oznaczyć procedury określonymi kodami. Kody procedur (np. TP, MPP) dotyczą wyodrębnienia transakcji ze względu na ich cechy szczególne. W branży IT będziesz miał do czynienia przede wszystkim z transakcjami z podmiotami powiązanymi (TP) i transakcjami objętymi mechanizmem podzielonej płatności (MPP).

Należy również wiedzieć, że oznaczenie MPP wyjątkowo obowiązuje nie tylko dla faktur sprzedaży, ale również zakupu. O Mechanizmie Podzielonej Płatności (split payment) dowiesz się więcej z naszego blogowego artykułu.

Od kiedy obowiązują kody GTU oraz kody procedur?

Oznaczanie towarów i usług symbolami GTU dotyczy wszystkich podatników VAT czynnych, którzy składali deklarację VAT 7. Obowiązuje od 1 października 2020 roku. Pamiętaj, że obowiązek oznaczania przy pomocy kodu  GTU w JPK_V7 obejmuje tylko sprzedaż towarów czy usług, a nie zakup. Jeżeli więc nabyłeś towary lub skorzystałeś z usług wyszczególnionych w wykazie, nie musisz ich oznaczać kodami GTU.

Kody procedur również obowiązują od 1 października 2020, ale dotyczą również faktur zakupu.

Poszczególne towary lub usługi należy oznaczać w jpk

Czy programista i inni pracownicy branży IT muszą stosować GTU oraz kody procedur? - usługi programistyczne i GTU_12

Po pierwsze obowiązek oznaczania faktur w pliku JPK_V7 kodami GTU dotyczy wyłącznie czynnych podatników VAT. 

Po drugie należy sprawdzić, czy te usługi lub towary, które zafakturowaliśmy należą do którejś z grup GTU. Na przykład na usługi programistyczne świadczone przez branżę informatyczną może obowiązywać kod GTU_12. Według ustawy symbolem GTU_12 należy oznaczyć: „świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych”. 

GTU_12 - usługi programistyczne

Jeżeli jako programista, tester, devOps, analityk czy tester oprogramowania doradzasz swoim klientom lub prowadzisz szkolenia, musisz je oznaczyć kodem GTU_12. 

Podobnie jeżeli  piszesz kod i korzystasz z ulgi IP-Box, to również obowiązuje kod GTU_12 (prace rozwojowe). Więcej o niej przeczytasz w naszym artykule „IP Box – 5% PIT dla programistów”.

Ponadto gdy sprzedajesz urządzenia i części elektroniczne, musisz sprawdzić, czy nie mieszczą się w GTU_06. Sporadycznie możesz również np. sprzedać samochód i wtedy obowiązuje GTU_07.

Po trzecie, w transakcjach z podmiotami powiązanymi (również z rodziną - krewni i powinowaci do drugiego stopnia) musisz zastosować oznaczenie TP. Jeżeli transakcje zakupu lub sprzedaży powinny być objęte mechanizmem podzielonej płatności - stosujemy kod procedury MPP.

Czy posiadanie kodów PKD w CEIDG nakłada obowiązek używania symboli GTU?

Jeżeli na początku swojej działalności zgłosiłeś do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) usługi, których obecnie nie świadczysz, a obowiązują je kody GTU, nie musisz się martwić. 

Symbole GTU obowiązują tylko wtedy, gdy dana działalność realnie wykonujesz. Samo zgłoszenie usługi w CEIDG nie nakłada obowiązku używania kodów GTU.

Wpis na fakturze, a kody GTU

Używanie kodu GTU nie zależy również od opisu usług na fakturze, choć powinien być on możliwie bliski opisowi wykonanej usługi. Często się zdarza, że przedsiębiorcy na fakturze wpisują ogólne zwroty np. „usługi informatyczne”. Jeżeli jednak w obrębie tych usług prowadziłeś także działalność doradczą czy szkoleniową, wtedy należy oznaczyć ją kodem GTU_12. 

Jeżeli nie wiesz, czy Twoja działalność kwalifikuje się do oznaczenia jej kodami GTU lub kodami procedur, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci ją odpowiednio oznaczyć oraz rozliczymy wszystkie Twoje faktury.

[contact-form-7 id="1588" title="Formularz - blog"]