W ostatnim czasie prawo podatkowe zmieniało się wyjątkowo często, a jego przepisy nierzadko są zbyt skomplikowane dla odbiorców. Stąd też, aby podatnikom było łatwiej zrozumieć obowiązujące ich reguły, wprowadzono rozwiązania, które mają im to ułatwić. Jednym z nich są interpretacje indywidualne. Warto wiedzieć, jak z nich skorzystać.

Rozbudowane otoczenie prawne często stwarza przedsiębiorcom wiele problemów z właściwym zrozumieniem przepisów, które ich bezpośrednio dotyczą. Ostatnio ma to miejsce zwłaszcza w odniesieniu do prawa podatkowego, którego zmiany były częste i nierzadko zaskakujące dla podatników. Dlatego też w przypadku istotnych wątpliwości związanych z obowiązującymi przepisami, warto skorzystać z interpretacji indywidualnej.

Interpretacja indywidualna – przydatna ochrona dla podatnika

Interpretacja indywidualna to oficjalne stanowisko organu podatkowego dotyczące stosowania przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie podatnika, dotyczące określonych zdarzeń gospodarczych, wydawane w formie pisemnej. Może ono dotyczyć zarówno zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, jak i tych, które przedsiębiorca planuje w przyszłości.

Otrzymanie takiej indywidualnej interpretacji, a następnie zastosowanie się do niej, daje ochronę przed często dotkliwymi sankcjami karno-skarbowymi, jak mandaty lub grzywny. Chroni również przed zapłatą odsetek od zaległości podatkowych lub nawet samego podatku. Jednak, aby ta ochrona wynikająca z otrzymania interpretacji indywidualnej była możliwa, konieczne jest wdrożenie przedstawionych w niej rozwiązań.

Trzeba jednak pamiętać, że zakres ochrony jest uzależniony od tego, czy wniosek o interpretację indywidualną dotyczy zdarzenia, które już wystąpiło czy też dopiero może mieć miejsce. Niestety pierwsza opcja gwarantuje ochronę w znacznie mniejszym zakresie i na ogół dotyczy wyłącznie odsetek za zwłokę np. od zaległości podatkowych. Natomiast jeżeli interpretacja indywidualna dotyczy planowanych działań przedsiębiorstwa, ochrona może objąć również zapłatę samego podatku.

Kto wydaje interpretacje indywidualne?

Interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), którym jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Otrzymana interpretacja nie jest jednak wiążąca dla organu podatkowego. Oznacza to, że w prowadzonym postępowaniu organ podatkowy może nie zgodzić się z wykładnią przedstawioną w interpretacji przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i wydać decyzję, w której określi podatek do zapłaty. W takim przypadku jednak, na wniosek posiadacza interpretacji, organ, który wydał decyzję, zwolni go z zapłaty podatku.

Podatnicy, którzy chcą poprosić Krajową Informację Skarbową o pomoc i dostać interpretację podatkową, mogą to zrobić przez internet (w Krajowej Informacji Skarbowej) lub listownie. W pierwszym przypadku potrzebują do tego profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one bowiem potwierdzić tożsamość podatnika składającego wniosek.

Wzory wniosków o wydanie takiej interpretacji są dostępne na stronach internetowych Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Ile kosztuje Interpretacja indywidualna 2023?

Podatnicy, którzy wnioskują o interpretację indywidualną, zapłacą 40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli we wniosku przedstawionych zostanie wiele sytuacji lub zdarzeń wymagających wyjaśnienia, trzeba będzie zapłacić za opis każdego z nich. Wówczas trzeba to zrobić przed złożeniem wniosku na konto Krajowej Informacji Skarbowej.

Interpretacja indywidualna dla programistów i specjalistów IT – o czym warto wiedzieć?

Interpretacja indywidualna ma również duże znaczenie dla specjalistów IT prowadzących własną działalność gospodarczą. W ich przypadku wiele wątpliwości może rodzić choćby zaliczenie wykonywanych prac programistycznych jako działalności badawczo-rozwojowej, co ma duże znaczenie, gdy osoby te zamierzają korzystać z ulgi B+R czy IP Box. Nie zawsze istnieje też pewność co do możliwości objęcia ulgą działań wykonywanych w ramach określonego zespołu lub prac nad ulepszeniem określonych produktów lub procesów informatycznych. Nie zawsze też wiadomo, czy można przypisać wynagrodzenie otrzymywane z tytułu wykonania kontraktu do kwalifikowanego źródła lub w jakiej części jest to możliwe. W takich sytuacjach przydatna może okazać się indywidualna interpretacja podatkowa, która nie tylko objaśni sposób postępowania przy rozliczeniach, ale też zapewni bezpieczeństwo mikroprzedsiębiorcy.