Pandemia spowodowała, że bardzo wiele osób przeniosło swoją pracę do domu. Jednak nie tylko z tego powodu coraz więcej mikroprzedsiębiorców prowadzi swoją działalność w miejscu zamieszkania. Jakie korzyści się z tym wiążą i na czym można zaoszczędzić?  

Mieszkanie na firmę

Mieszkanie w koszty firmy? Brzmi jak marzenie. Swobodne godziny pracy i oszczędność czasu związanego z dojazdami to niewątpliwe zalety prowadzenia firmy we własnym domu. To również dobry sposób na uniknięcie kosztów wynajmu i utrzymania biura. Stąd też wiele osób właśnie rejestruje swoją działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania i tam też rzeczywiście ją prowadzi, zwłaszcza gdy do pracy biurowej nie zamierza zatrudniać żadnych pracowników.

Jednak decydując się na rozliczenie kosztów mieszkania na firmę, trzeba oddzielić wydatki związane z jej prowadzeniem od tych prywatnych. Jest to konieczne, gdyż tylko koszty działalności gospodarczej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu – w ten sposób można zawrzeć koszty mieszkania w kosztach firmy.

Pracując z domu, możesz wliczyć część kosztów mieszkaniowych w koszty firmy.

Czynsz w kosztach firmowych

Niewątpliwie wśród korzyści wynikających z prowadzenia w domu własnej działalności, znajduje się możliwość zaliczenia wielu kosztów utrzymania mieszkania w koszty firmy. Jednym z takich kosztów jest czynsz. Tu znaczenie ma fakt, w jak dużej części lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza. W tym celu określa się współczynnik informujący o tym, w jakiej części mieszkanie wykorzystywane jest do prowadzenia działalności gospodarczej. Określa on, ile procent domu lub mieszkania jest przeznaczonych do realizacji zadań firmowych. Trzeba jednak pamiętać, że zaliczyć tu można przede wszystkim pomieszczenia wykorzystywane do pracy zarobkowej i uzasadnioną część powierzchni wykorzystywanej w sposób mieszany. Dopiero na tej podstawie można określić wysokość kosztów uzyskania przychodu. Wynosi ona tyle, co współczynnik pomnożony przez wartość czynszu.

Warto pamiętać, że część mieszkania przeznaczoną na działalność gospodarczą, można również wprowadzić do ewidencji środków trwałych firmy i w związku z tym ją amortyzować.

Oszczędności na mediach, czyli prąd w kosztach firmy

Przedsiębiorca może także wliczyć prąd w koszty firmy, jak również pozostałe media, takie jak woda, ogrzewanie czy gaz. Trzeba jednak pamiętać, że można tu zaliczyć jedynie te wydatki, które naprawdę są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W tym przypadku nie zawsze właściwy będzie wspomniany współczynnik, gdyż nie zawsze korzystanie z mediów jest proporcjonalne do powierzchni mieszkania wykorzystywanej dla potrzeb firmy. Aby koszty te odliczać bez narażania się na kłopoty z urzędem skarbowym, warto rozważyć założenie osobnych liczników. Niestety przeważnie nie jest to możliwe lub wygodne do przeprowadzenia. Wówczas podziału kosztów związanych z czynszem i zużyciem mediów należy dokonać w sposób proporcjonalny do powierzchni wykorzystywanej w celach prowadzenia działalności, która została ustalona z wykorzystaniem wspomnianego współczynnika.

Mieszkanie na firmę - odsetki kredytu w kosztach firmy

Często bywa też tak, że działalność gospodarcza jest prowadzona w mieszkaniu, które jego właściciel – i jednocześnie mikroprzedsiębiorca – kupił na kredyt. Wówczas również można wliczyć zapłacone odsetki kredytu w koszty firmy, z zastrzeżeniem, że bierzemy pod uwagę jedynie część odsetek, proporcjonalnie przypadających na powierzchnię wykorzystywaną na potrzeby działalności gospodarczej (współczynnik). W dodatku dotyczy to jedynie zapłaconych już odsetek od zaciągniętych kredytów.

Internet na firmę to doskonały sposób na zmniejszenie podatku dochodowego.

Cenna komunikacja – internet i telefon w kosztach firmy

Do kosztów firmowych z pewnością należą także wydatki na internet i telefon stacjonarny. Gdy używamy telefonu prywatnego do załatwiania spraw biznesowych, konieczne jest ustalenie wysokości opłat faktycznie poniesionych na rozmowy służbowe. W tym przypadku odliczeniu podlegają tylko te, które można ustalić na podstawie bilingu, dlatego trzeba na nim zaznaczyć, które z połączeń były związane ze sprawami firmowymi. 

Co jeżeli posiadasz internet na firmę w domu? Gdy osoba prowadząca swoją działalność w domu założy telefon bądź internet specjalnie na jej potrzeby, ma prawo w całości zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Wówczas zarówno telefon, jak i internet zakupiony „na firmę” można wliczyć w koszty działalności.

W przypadku mieszanego sposobu  wykorzystania  internetu (jednocześnie prywatnie i służbowo), by możliwe było uwzględnienie kosztów w działalności, trzeba wykazać, w jakiej proporcji wykorzystujemy to medium do celów zawodowych. Można to zrobić na podstawie opisanego wcześniej wskaźnika umożliwiającego ustalenie proporcji: część lokalu prywatna – część zawodowa. 

Nie tylko mieszkanie w kosztach firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu to nie jedyny sposób na oszczędności podatkowe. Aby zacząć generować koszty, warto zastanowić się nad użytkowaniem samochodu na firmę. Dobrym rozwiązaniem może być także mniejsza, ale bardzo praktyczna inwestycja, jaką jest rower na firmę. Oszczędności można też wprowadzić, kupując niezbędne narzędzia, takie jak choćby komputer, telefon, telewizor na firmę czy smartwatch kupiony na firmę. Konkretne branże mogą z powodzeniem uwzględnić inne gadżety technologiczne np. aparat fotograficzny w koszty firmowe.

Przeczytaj również: Co można wrzucić w koszty firmy?