https://youtu.be/yP36uqgtNE8

Od 1 stycznia 2020 r. zmienia się zasadniczo sposób opłacania podatków PIT, CIT i VAT. Poniżej przedstawiamy opis zmian oraz wyjaśniamy czym jest mikrorachunek podatkowy.

Mikrorachunek podatkowy – czym jest?

Jest to przypisany do podatnika indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy), który od 1 stycznia 2020 r. służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Jest to rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do wpłat podatków. Ewentualne zwroty będą dokonywane przez urząd skarbowy na twój rachunek bankowy wskazany jako rachunek do zwrotu podatku, np. w CEIDG.

Numer twojego mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet w przypadku zmiany adresu zamieszkania, właściwości urzędu skarbowego czy nazwiska.

Przed terminem płatności podatku upewnij się, że znasz numer swojego mikrorachunku podatkowego. Bez tego nie zapłacisz należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.

Co z pozostałymi podatkami – gdzie je wpłacać?

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT należy wpłacać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe właściwych miejscowo urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). 

Jak sprawdzić numer mikrorachunku podatkowego?

Jak sprawdzić mikrorachunek podatkowy? Zrobisz to korzystając z generatora na podstawie numeru NIP lub PESEL. Pamiętaj, że z numeru PESEL korzystasz, jeśli jesteś osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT. Z numeru NIP korzystasz w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Co z dotychczasowymi rachunkami?

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą działać tylko do 31 grudnia 2019 r.

Jakie ułatwienia daje mikrorachunek?

Jak twierdzi Ministerstwo Finansów, dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:

  1. w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy.
  2. jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,
  3. nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
  4. mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Czego nie powie ci rząd o mikrorachunku podatkowym?

Przede wszystkim zmieni się sposób zaliczania wpłat na poczet poszczególnych podatków i sposób zaspokajania zaległości podatkowych.

Okazuje się, że nawet gdy szczegółowo opiszemy przelew podatkowy - jakiego zobowiązania podatkowego dotyczy, urząd skarbowy w pierwszej kolejności zaliczy wpływ środków na poczet ewentualnych zaległości podatkowych, a dopiero później na wskazane zobowiązania podatkowe. Oznacza to, że nasze zobowiązania podatkowe będą miały szansę nie przedawnić się nigdy.