Ryczałt może okazać się niekiedy najkorzystniejszą formą opodatkowania najmu pokoi. Jednak nie zawsze można zastosować tę formę rozliczenia się z fiskusem. W przypadku ryczałtu od najmu podstawę do opodatkowania stanowi dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty.

Kiedy podatek ryczał od najmu nie może być stosowany?

Jeśli podatnik wynajmuje pokoje w sposób zorganizowany i stanowią one główne źródło jego dochodu, wówczas Urząd Skarbowy prawdopodobnie uznać działanie podatnika jako działalność gospodarczą i uniemożliwić rozliczanie się ryczałtem.

Jakie znamy przypadki rozliczania najmu ryczałtem?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem podatniczki, iż najem pokoi może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zdaniem fiskusa kluczowe znaczenie ma w tym wypadku przyporządkowanie osiąganego przychodu do właściwego źródła. Co jednak ciekawe, zdaniem Dyrektora KIS, aby można było taki przychód potraktować jako przychód z najmu (nie w ramach działalności gospodarczej) musi być to najem długookresowy.

Zobacz ofertę internetowego biura rachunkowego!