Od 1 października 2019 roku obowiązuje nowa skala podatkowa, dzięki której większość osób zapłaci niższy podatek od dochodów osobistych. Zwiększone zostały również zryczałtowane koszty dla wielu grup podatników. Dowiedz się, kogo dotyczą zmiany oraz ile możesz zyskać w 2019 roku.

Nowa skala podatkowa – jak wygląda?

Na początku października 2019 roku weszła w życie ustawa, wprowadzająca m.in. nowe stawki podatkowe. Najważniejszą zmianą jest obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych – zmniejszenie z 18% na 17% (w rozliczeniu za cały rok 2019 będzie to 17,75%, docelowo do 17% w 2020 roku). Nowy próg dotyczy osób, które zarabiają rocznie mniej niż 85 528 zł. Wypłaty wynagrodzeń po 1 października zostaną rozliczone na nowych zasadach. Skala podatkowa w 2019 roku wygląda następująco:

 1. 17,75% - (z odjęciem kwoty wolnej od podatku) w przypadku, w którym dochód roczny nie przekroczy 85,528 zł,
 2. 15 181,22 zł + 32% nadwyżki (z odjęciem kwoty wolnej od podatku) – w przypadku, w którym dochód roczny przekroczy 85,528 zł.

Niższa stawka PIT – kogo dotyczy?

Nowa stawka PIT obejmuje każdą osobę, która rozlicza się według skali podatkowej. Obniżka PIT dotyczy przychodów uzyskiwanych, m.in.:

 1. ze stosunku pracy (umowa o pracę),
 2. z działalności gospodarczej osób fizycznych (opodatkowanych na tzw. zasadach ogólnych)
 3. umów o dzieło,
 4. umów zlecenia,
 5. z emerytury,
 6. z renty,
 7. z praw majątkowych.

Niższy PIT – korzyści również dla przedsiębiorców

Nowe przepisy są korzystne również dla przedsiębiorców, którzy opodatkowani są według zasad ogólnych. Zmiany nie dotyczą przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej.

Koszty uzyskania przychodów – ile wyniosą?

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej zostały określone w nowej wysokości – dzięki ich zwiększeniu obniżony zostaje podatek. Od 1 października 2019 kwoty te prezentują się następująco:

 1. koszty miesięczne (jednoetatowcy) – 250 zł (poprzednio 111,25 zł)
 2. koszty miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – 300 zł (poprzednio 139,06 zł)
 3. koszty roczne (jednoetatowcy) – 3000 zł (w roku 2019: 1751,25, poprzednio 1335 zł),
 4. koszty roczne (dojeżdżający, jednoetatowcy) – 3600 zł (w roku 2019: 2151,54, poprzednio 1668,72 zł),
 5. koszty roczne (wieloetatowcy) – 4500 zł (w roku 2019: 2626,54, poprzednio 2002,05 zł),
 6. koszty roczne (dojeżdżający, wieloetatowcy) – 5400 zł (w roku 2019 3226,92, poprzednio 2502,56 zł).

Obniżenie PIT – ile wyniesie zysk roczny?

Nowe rozwiązania podatkowe są bardzo korzystne dla wielu osób, które rozliczają się za swoje dochody. W 2019 roku dzięki obniżce podatku osoba zarabiająca minimalną krajową pensję (2250 zł) zyska 39 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę osoby, których zarobki mieszczą się w przeciętnym wynagrodzeniu na rok 2019 (4765 zł), zysk wyniesie aż 61 zł miesięcznie.