Polski Ład wprowadził przepisy, które zachęcają programistów do przejścia z dotychczas najbardziej atrakcyjnego dla nich podatku liniowego na ryczałt. Dotyczy to większości kodów PKWiU związanych z działalnością osób pracujących w tej branży. Dlatego warto wiedzieć jaki kod PKWiU pozwoli na płacenie niższych podatków. Dowiedz się więcej z poniższego artykułu!

Co to jest PKWiU?

PKWiU to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Jest stosowana głównie w rachunkowości, ewidencji oraz statystyce, ale także w systemach informacyjnych administracji publicznej i urzędowych rejestrach. Ma duże znaczenie w przypadku opodatkowania podatkiem VAT, podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT oraz od osób fizycznych – PIT, a także kartą podatkową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

PKWiU 2023 – zmiany dla programistów

Zmiany wprowadzone poprzez Polski Ład obniżyły stawkę ryczałtu dla usług świadczonych przez wielu przedsiębiorców z branży IT. Należą do nich również programiści. Wcześniej ze względu na dość duże przychody oraz niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, najbardziej opłacalną formą opodatkowania był dla nich podatek liniowy wynoszący 19%. Jednak po zmianach przepisów podatkowych atrakcyjny stał się także ryczałt, którego stawka wynosi teraz 12%, zamiast 15% obowiązujących we wcześniejszych latach. Jest to również w wielu przypadkach atrakcyjniejsza forma opodatkowania niż skala podatkowa, gdzie w zależności od dochodów należy zapłacić 12% lub 32% podatku.

Niższe stawki ryczałtu – jaki kod PKWiU dla IT?

Niższa stawka ryczałtu PKWiU w 2023 roku dotyczy tylko wybranych dziedzin IT. Jakie zatem kody PKWiU upoważniają do stosowania niższej stawki ryczałtu?

Najczęściej stosowanym kodem PKWiU związanym z 12% ryczałtem dla programisty w 2023 roku jest 62.01.1. Dotyczy on usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych, czyli projektowania gotowych systemów informatycznych, analizowania, przygotowywania dokumentacji oprogramowania wykonanego na zlecenie danego użytkownika, pisania programów, modyfikowania, a także badania i wspomagania istniejącego już oprogramowania. Zalicza się tu również tworzenie, rozbudowę, dostarczanie oraz pisanie programów na zlecenie klienta, oraz projektowanie stron internetowych.

Stawki ryczałtu wg PKWiU – branża IT

Zgodnie z nowymi przepisami prawnymi o zryczałtowanym podatku dochodowym, niższa stawka ryczałtu dotyczy przychodów uzyskanych ze świadczenia usług związanych z wydawaniem gier komputerowych. Tu właściwy kod PKWiU to ex 58.21.10.0. Nie zalicza się tu jednak publikowania gier komputerowych online.

Obniżona stawka ryczałtu przysługuje również przedsiębiorcom tworzącym pakiety oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), a także oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online. Na 12% ryczałt mają szansę również właściciele firm związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02) oraz należących do grupy „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2). Mniejszy ryczałt zapłacą również specjaliści IT w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0) oraz zarządzania siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

W przypadku powyższych kodów PKWiU oznaczenie „ex” przed danym symbolem oznacza, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż dana grupa i zawęża stosowanie przepisu tylko do określonych usług.

Jakie jeszcze usługi IT mogą być opodatkowane ryczałtem?

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, 12% ryczałtem mogą być też opodatkowane takie usługi, jak: publikowanie pakietów oprogramowania sklasyfikowanego w PKD 58.29.Z, tłumaczenie i przystosowanie programów na potrzeby rynku wykonywane na własny rachunek, sklasyfikowanych w PKD 58.29.Z, jak również planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które integrują sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne sklasyfikowanych w PKD 62.02.Z.

Kody PKWiU 2023 – ryczałt nie zawsze możliwy

Programiści muszą jednak pamiętać, że nie mają szans na niższy ryczałt, gdy ich działalność, czyli świadczenie usług lub sprzedaż towarów albo wyrobów handlowych, jest prowadzona dla byłego lub obecnego pracodawcy, z którym mieli podpisaną umowę o pracę, w ramach której wykonywali te same czynności, w ciągu ostatniego roku lub roku poprzedzającego bieżący rok podatkowy. Będzie to możliwe dopiero po upływie całego roku podatkowego od zakończenia tej współpracy.

Programista nie będzie mógł się także rozliczać ryczałtem, gdy w ciągu poprzedniego i trwającego roku podatkowego uzyskał przychody przekraczające 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki. Jeśli tak się stanie, to straci prawo do ryczałtu od kolejnego roku podatkowego.

Natomiast w sytuacji, gdy podatnik przekroczy limit przychodów w poprzednim roku, musi odczekać cały rok podatkowy, by móc powrócić do ryczałtu. Warunkiem jest jednak nieprzekroczenie limitu przychodów.

Ryczałt 8,5% w branży IT – w jakich sytuacjach jest możliwy?

Mimo że programistów i specjalistów IT obowiązuje 12-pocentowa stawka ryczałtu, w niektórych dziedzinach związanych z sektorem IT możliwa jest stawka jeszcze niższa – 8,5%. Mowa tutaj o usługach, które nie wiążą się z oprogramowaniem i nie zostały zakwalifikowane do żadnej z wyższych stawek ryczałtu, na przykład klasyfikowane w PKWiU 74.90 Pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Należy wspomnieć jednocześnie, że pojawiło się sporo artykułów prasowych  sugerujących, że stawka 8,5% dostępna jest dla specjalistów IT, którzy nie zajmują się tworzeniem/modyfikacją kodu bezpośrednio, choć trudno odmówić im związku z oprogramowaniem. To na przykład:

  • modelowanie i automatyzacja procesów,
  • tworzenie procedur bezpieczeństwa,
  • tworzenie dokumentacji technicznej,
  • analiza, konfiguracja narzędzi,
  • manualne testowanie aplikacji.

Jednocześnie trzeba wiedzieć, że wiosną 2023 pojawiły się interpretacje fiskusa, według których wymienione wyżej czynności (towarzyszące tworzeniu oprogramowania) są kwalifikowane do stawki 12% ryczałtu. Dlatego w przypadku tego typu usług warto złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji do Krajowej Izby Skarbowej.