Programiści oprócz tego, że są niezbędnymi specjalistami zatrudnianymi zarówno przez wielkie korporacje, jak i znacznie mniejsze firmy, bardzo często są też osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą. Jeśli się na to decydują, to do ich najważniejszych decyzji należy wybór rodzaju opodatkowania. Warto tę kwestię dobrze przemyśleć, bo każda z możliwych opcji ma swoje wady i zalety.

Podatki programisty – jakie możliwości mają specjaliści branży IT?

Wśród kilku możliwości podatku dla programistów z pewnością na uwagę zasługuje ryczałt i podatek liniowy. Pierwszą z opcji charakteryzuje to, że podstawę opodatkowania stanowi tu przychód osiągnięty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, niestety bez możliwości pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu, czyli bieżące wydatki związane z prowadzeniem firmy. Nie można zatem wliczyć w koszty choćby zakupu nowego sprzętu komputerowego, rachunku za biuro, usług księgowych, opłat związanych z leasingiem czy kredytem, a także wydatków na samochód firmowy. Z pewnością dla wielu osób rozważających ryczałt może mieć znaczenie również to, że w tym przypadku nie ma możliwości wspólnego rozliczenia podatków z małżonkiem, ani też skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Ryczałtem nie mogą się także rozliczać osoby, które w ramach własnej działalności gospodarczej uzyskują przychody z usług świadczonych na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które były wykonywane w ciągu ostatniego roku podatkowego.

Podatek dla programistów – korzystny ryczałt

Ogromnym atutem ryczałtu dla programistów jest to, że w zależności od rodzaju świadczonych usług mogą oni skorzystać ze stawki ryczałtu wynoszącej 12% lub nawet 8,5%, o ile zajmują się oni świadczeniem usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych oraz projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania. Wiele zależy tu od kodu PKD wybranego przez programistę.

Jak widać, różnica zarówno w porównaniu z podatkiem liniowym (19%), jak i ze skalą podatkową, gdzie przy wyższym progu podatek może wynieść nawet 32%, jest znacząca. Do tego dochodzi jeszcze jeden atut – od 2022 roku ryczałtowcy płacą stałą stawkę zdrowotną, natomiast w przypadku innych form opodatkowania jest ona zależna od dochodu osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Biorąc jednak pod uwagę, że programiści rzadko ponoszą wysokie koszty swojej działalności, a co za tym idzie, brak możliwości ich odliczenia nie będzie dla nich dużym problemem, ryczałt może być tu bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem.

Podatek ryczałtowy dla programistów – co z ulgą IP BOX?

Niestety wybór ryczałtu może nie być najlepszym pomysłem, jeśli programista ma w planie skorzystanie z ulgi IP BOX, gdyż ta forma opodatkowania to uniemożliwia. Ulga ta pozwala osobom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową, na stosowanie 5% stawki podatkowej w przypadku dochodu ze sprzedaży prawa do własności intelektualnej, którym jest m.in. program komputerowy. Mogą z niej skorzystać liniowcy oraz przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych.

Obecnie może mieć to duże znaczenie, gdyż Polski Ład wprowadził możliwość równoczesnego skorzystania zarówno z ulgi IP BOX, jak i ulgi badawczo-rozwojowej (B+R). W dodatku obecnie można odliczyć od podatku aż 200% kosztów kwalifikowanych poniesionych na projekty badawczo-rozwojowe. Dlatego osoby planujące rozliczać podatki przy pomocy ryczałtu powinny rozważyć czy będzie to dla nich rzeczywiście najlepsze rozwiązanie.

Liniowy podatek dla programistów – kilka plusów wartych rozważenia

Korzystny podatek dla programisty, zwłaszcza dla tych, którzy mają dość duże dochody, to również stawka liniowa, wynosząca 19%. Nie uwzględnia ona jednak kwoty wolnej od podatku, która w tym roku znacznie wzrosła, ani innych popularnych ulg podatkowych. Zaletą tej metody jest natomiast fakt, że można pomniejszyć przychód uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej o wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodu. Dodatkowym atutem jest też składka zdrowotna, która jest liczona od dochodu, na poziomie 4,9%. W dodatku przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym mogą skorzystać z ulgi IP BOX. 

Sytuacja każdego programisty prowadzącego działalność gospodarczą jest nieco inna. Dlatego ważne jest to, aby przed wyborem lub zmianą formy opodatkowania dokładnie przeanalizować swoją indywidualną sytuację.