To już przesądzone. Prezydent RP podpisał ustawę, na mocy której od nowego roku zaczną obowiązywać przepisy Polskiego Ładu. To wiele zmienia dla wszystkich przedsiębiorców. Bardzo często są nimi także specjaliści z branży IT m.in. programiści czy testerzy. Wszystko wskazuje na to, że będą musieli poważnie zastanowić się nad swoją formą opodatkowania. Dużo zalet może mieć tu przejście na ryczałt.

Ryczałt dla programistów – zatrudnienie na B2B

W 2022 roku wiele osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, do których należy również dość duża grupa programistów, stanie przed dylematem – czy pozostać przy dotychczasowym sposobie rozliczania się z urzędem skarbowym, czy też postawić na inną formę opodatkowania. W każdym przypadku wymaga to jednak bardzo indywidualnej analizy, gdyż poza samym rodzajem podatku, koniecznie trzeba wziąć tu pod uwagę nowe przepisy dotyczące ustalania wysokości składki zdrowotnej. 

Wiele wskazuje na to, że dla wielu z nich optymalnym wyborem będzie przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest to prosta forma opodatkowania działalności gospodarczej, gdzie podatek płaci się od przychodu, od którego jednak nie można odliczyć kosztów firmowych. Od podstawy opodatkowania można tu jednak odjąć m.in. takie wydatki jak składki na ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne czy ulgę abolicyjną.

Ryczałt dla programisty IT 2023

Z tego uproszczonego sposobu rozliczania się z fiskusem może skorzystać każda osoba prowadząca indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą lub też spółkę osobową. To również często praktykowana forma odprowadzania podatku dla osób zarabiających na najmie lub dzierżawie. Ryczałtem mogą się rozliczać jedynie osoby, których przychód z wykonywanej działalności nie przekracza 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki.

Jaka stawka ryczałtu dla programisty?

Od przyszłego roku opodatkowanie ryczałtem może stać się dość korzystnym rozwiązaniem przede wszystkim dla branży IT, w tym dla programistów i testerów oprogramowania, którzy nie są zatrudnieni na etacie, ale prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Znaleźli się oni bowiem w uprzywilejowanej grupie zawodów, które mają niższą stawkę podatku ryczałtowego. Dla ich profesji Polski Ład przewiduje ją w wysokości 12% ich przychodów. To korzystniejsza stawka niż ta, która obowiązuje obecnie. Do końca tego roku wynosi ona bowiem 15%.

Ryczałt dla programistów i testerów a składka zdrowotna

Polski Ład zmienił także zasady dotyczące naliczania i rozliczania składek zdrowotnych. Dotyczy to również dla przedsiębiorców rozliczających podatek ryczałtem. W ich przypadku składka zdrowotna będzie zależna od przychodów oraz średniej pensji wyliczanej przez Główny Urząd Statystyczny. Choć jej wysokość ustalono na 9 %, to przewidziano tu trzy różne podstawy wymiaru składki, które będą zależały od osiągniętego przychodu.

Nowe przepisy podatkowe określają trzy przedziały, zgodnie z którymi podstawa wymiaru stawki będzie wynosiła: 

  • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przy przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł
  • 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności będą wynosiły od 60 tys. do 300 tys. zł
  • 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, gdy przychody podatnika będą wyższe niż 300 tys. zł

Niestety dokładna wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się przy pomocy ryczałtu, będzie znana dopiero w drugiej połowie stycznia 2022 r. To właśnie wtedy Główny Urząd Statystyczny poda wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za czwarty kwartał 2021 r., od którego będzie obliczana składka zdrowotna. Niestety w Polskim Ładzie dużym minusem dla przedsiębiorców jest brak możliwości odliczenia tej składki od podatku dochodowego, co znacznie zwiększa koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Usługi IT – ryczałt nie zawsze najlepszy

W przypadku programistów czy testerów oprogramowania ryczałt ma również negatywne strony. Jedną z wad jest to, że niestety nie będą mogli wówczas skorzystać z ulgi IP Box, która pozwala na płacenie niższego podatku od dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej. Dla niektórych specjalistów IT może to być dość duża niedogodność, gdyż Polski Ład umożliwia jednoczesne korzystanie zarówno z ulgi B+R, jak i z ulgi IP Box. Poza tym, w ramach tej pierwszej przewidziane są dwa razy większe odliczenia niż obecnie, czyli aż 200% wydatków poniesionych na projekty badawczo-rozwojowe. Minusem ryczałtu dla programistów jest także brak możliwości wspólnego rozliczania z małżonkiem oraz skorzystania z ulgi na dzieci.

Jeśli jesteś programistą lub testerem oprogramowania i nie wiesz, jaka forma opodatkowania będzie najlepsza w Twoim przypadku, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie w księgowości IT.