Projekt Polskiego Ładu od momentu ogłoszenia budzi wiele emocji, zwłaszcza wśród przedsiębiorców. Tymczasem wielu przedstawicieli branży IT to osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i wiele wskazuje na to, że nie unikną oni niedogodności związanych z wprowadzeniem nowych przepisów w 2022 roku. Na szczęście jest też kilka pozytywnych zmian, które mogą mieć znaczenie dla ich działalności.

Pierwotny projekt Polskiego Ładu zakładał 9 proc. składkę zdrowotną dla wszystkich przedsiębiorców, bez możliwości odliczenia jej od podatku. Wzbudziło to jednak duże niezadowolenie związków zrzeszających przedsiębiorców. Pierwotny projekt zmian został nieco zweryfikowany, jednak nie są to istotne poprawki. 

Polski Ład – programiści odczują zmiany

Projekt Polskiego Ładu 2021 nie zachwycił również specjalistów z branży informatycznej. Biorąc pod uwagę, że sektor ten może się spodziewać nie tylko wzrostu obciążeń fiskalnych, to jeszcze do tego jego przedstawicielom trudniej będzie skorzystać z wielu nowych ulg podatkowych, m.in. na robotyzację.

Według przyjętych przez Parlament przepisów Polskiego Ładu od przyszłego roku każda osoba prowadząca działalność gospodarczą i rozliczająca się na zasadach ogólnych będzie musiała płacić składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. swoich dochodów. Taka sama jest aktualnie u pracowników zatrudnionych na etacie. 

Pod wpływem protestów przedsiębiorców, zmieniła się jednak względem pierwotnego projektu Polskiego Ładu  wysokość składek zdrowotnych dla tych, którzy rozliczają się liniowo. Od 2022 roku ich składka zdrowotna wyniesie 4,9 proc. dochodu, z założeniem, że jej wysokość nie będzie mogła być niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku rozliczeniowym. Już wiadomo, że w przyszłym roku minimalna składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo wyniesie 270 zł.

Polski Ład programista zauważy w swoim portfelu

Niestety dużym zmartwieniem dla wszystkich osób prowadzących własną działalność gospodarczą, również o profilu programistycznym, jest zlikwidowanie możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym przedsiębiorcy rozliczający się liniowo nie zapłacą podatku w wysokości 19 proc., ale znacznie większy. Ich rzeczywiste obciążenie wyniesie 23,9 proc. od uzyskanego dochodu. To właśnie oni najwięcej stracą przy planowanych zmianach. 

Planowane zmiany w prawie podatkowym komplikują także obsługę księgową przedsiębiorstw, w tym jednoosobowych. Księgowym dojdzie nowy obowiązek comiesięcznego wskazywania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, co może wpłynąć także na wzrost cen usług księgowych. 

Od nowego roku zmieni się również termin zapłaty składek ZUS. Zarówno składki zdrowotne, jak i społeczne trzeba będzie regulować do 20 dnia każdego miesiąca.

Jakie zmiany dla programistów znajdziemy w Polskim Ładzie?

Wprowadzenie nowych zasad opłacania składek zdrowotnych z pewnością zaszkodzi osobom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze. Tymczasem to właśnie w tej formie działa wielu programistów. Dotyczy to przede wszystkim wysoko wyspecjalizowanych fachowców, posiadających największe doświadczenie w branży IT. Nowe zasady wpłyną na pogorszenie warunków ich pracy. Może też spowodować odpływ tych specjalistów (programistów, testerów) za naszą zachodnią granicę. Tym bardziej że zmniejszy się ich konkurencyjność w porównaniu do programistów ze wschodu, gdzie państwa oferują specjalistom z zakresu IT nie tylko bardzo niski podatek dochodowy, ale również liczne ulgi. Wszystko po to, aby zaspokoić zapotrzebowanie nowoczesnej gospodarki na osoby wykonujące ten zawód. W Polsce, mimo że zapotrzebowanie na programistów jest cały czas ogromne, wprowadzone Polskim Ładem rozwiązania idą w przeciwną stronę.

Kolejnym minusem dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a więc również dla informatyków, będzie obniżenie limitu płatności gotówką z 15 tys. zł do 8 tys. zł. Wszystkie transakcje powyżej tej kwoty będą musiały odbyć się za pośrednictwem przelewu bankowego. Przekroczenie limitu płatności gotówką spowoduje, że przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów dodatkowych. 

Polski Ład 2021 i 2022 – korzyści dla programistów i testerów

Polski Ład wprowadza też kilka korzystnych zmian z punktu widzenia informatyków. Jedną z nich jest możliwość korzystniejszego jednoczesnego skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) oraz ulgi IP Box. Dzięki temu będzie można odliczyć koszty związane z ulgą B+R od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach IP Box. W ramach ulgi B+R zwiększone zostaną kwoty przysługujących odliczeń. Aktualnie ulga B+R pozwala odliczyć od podatku 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych na działania badawczo-rozwojowe. Natomiast po zmianach będzie można odliczyć nawet 200% tych kosztów.

Wśród pozytywnych zmian jest także obniżka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla wybranych grup zawodowych m.in. informatyków. Od 2022 r. ich przychody opodatkowane będą 12 proc. ryczałtem. Obecnie stawka ta wynosi 15 proc. Do plusów należy także zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złpodwyższenie pierwszego progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł w przypadku stosowania zasad ogólnych.

Polski Ład już został uchwalony przez Parlament i czeka na podpis Prezydenta. Większość nowych przepisów zawartych w Polskim Ładzie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.