Zwolnienie umowy pożyczki od spółki dla wspólnika z PCC jest możliwe, jednak konieczne do spełniania są pewne warunki. Dowiedz się, kiedy jest to możliwe?

Kiedy opodatkowanie umowy pożyczki  od spółki dla wspólnika jest możliwe?

Opodatkowanie (bądź zwolnienie z PCC) umowy pożyczki uzależnione jest po potraktowania tej czynności na gruncie VAT. Zwolnienie z PCC przysługuje w sytuacji gdy przynajmniej jedna
ze stron jest opodatkowana (bądź zwolniona) z VAT. Organy podatkowe przeważnie stają na stanowisku, że udzielenie pożyczki dokonywane jest w ramach prowadzonej działalności a w związku z tym podlega VAT. Inaczej jednak wypowiada się w tym temacie orzecznictwo w świetle którego incydentalne udzielanie pożyczek nie jest opodatkowane VAT o ile nie stanowi to przedmiotu działalności podmiotu który jej udziela. Co za tym idzie, umowa pożyczki powinna podlegać PCC.

By dowiedzieć się więcej na temat pożyczki od spółki dla wspólnika a PCC zapraszamy do zapoznania się z  ofertą naszego biura rachunkowego online.