Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zyskuje coraz większą popularność wśród przedsiębiorców. Ta prosta i przejrzysta forma opodatkowania umożliwia rozliczanie się z fiskusem na podstawie ustalonego procenta przychodów. Sprawdź, dla kogo jest przeznaczony ryczałt ewidencjonowany, jakie są nowe stawki oraz jakie są różnice w porównaniu do podatku liniowego czy zasad ogólnych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2023 roku coraz bardziej popularny

Od poprzedniego roku wielu przedsiębiorców, którzy wcześniej mogli rozliczać się z urzędem podatkowym na podstawie skali podatkowej lub podatku liniowego, teraz ma prawo również do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Dzięki zmianom  ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 28 listopada 2020 r. przy pomocy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może się rozliczać więcej osób prowadzących działalność gospodarczą. 

Ryczałt ewidencjonowany 2023 – co to jest?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to prosta i przejrzysta forma opodatkowania. Przedsiębiorca płaci określony procent osiąganych przychodów i nie musi się więcej niczym przejmować. Wysokość stawki podatku jest tu uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności i wynosi od 2 do 17%. Nie odlicza się tu natomiast kosztów uzyskania przychodu.

Właściciel firmy, który chce rozliczać się zgodnie z ryczałtem, musi złożyć pisemne oświadczenie do urzędu skarbowego albo w momencie założenia działalności gospodarczej – na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 – albo do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód w danym roku podatkowym. W kolejnych latach wspomnianego oświadczenia nie trzeba już ponawiać. Żadnego oświadczenia nie muszą natomiast składać podatnicy uzyskujący przychody z najmu lub dzierżawy, wystarczy, że dokonają pierwszej w roku podatkowym wpłaty do US ze wskazaniem, że jest to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PPE)

Jaki jest limit dochodu na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych?

Od 2021 r. ta forma opodatkowania stała się bardziej dostępna, głównie ze względu na wyższy niż dotychczas limit przychodów, powyżej którego nie można z niej skorzystać. Wcześniej było to 250 tys. euro, a limit ryczałtu w 2021 to już 2 mln euro. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2023 – dla kogo?

Zwiększyła się też liczba wolnych zawodów, które uprawniają do wyboru tej formy opodatkowania. Obecnie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać m.in.:

 • księgowi,
 • doradcy podatkowi i biegli rewidenci,
 • położne
 • czy fizjoterapeuci.

Prawo do płacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zyskali także:

 • adwokaci,
 • notariusze,
 • radcy prawni,
 • architekci,
 • inżynierowie budownictwa,
 • psychologowie.

Przy czym za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Rozszerzono również możliwość skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla wielu rodzajów działalności, które takiej możliwości nie miały. To wszystko sprawiło, że choć dotychczas ta forma opodatkowania była dość rzadko stosowana, to teraz staje się coraz popularniejsza. 

Przeczytaj również: Podatek liniowy a ryczałt – co warto wiedzieć?

Nowe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 2023

Obecnie obowiązuje osiem stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą – jak wspomnieliśmy wcześniej – od 2 do 17 procent. 

 1. Najniższą stawką 2% objęta jest sprzedaż własnych produktów roślinnych lub zwierzęcych.
 2. Z kolei 3% podatku zapłacą osoby prowadzące działalność gastronomiczną, z wyłączeniem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, a stawka 5,5% dotyczy przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych czy przewozu ładunków. 
 3. Stawką 8,5% objęto działalność usługową, o ile nie została objęta stawkami wyższymi. Natomiast 8,5% (do kwoty 100 tys. zł) oraz 12,5% (powyżej tej kwoty) zapłacą ci, którzy zajmują się m.in. wynajmem nieruchomości własnych lub dzierżawionych. 
 4. Dotychczas ryczałtem nie były objęte przychody z kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. Teraz stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi tu 10%.
 5. Kolejny pułap obejmuje stawkę podatku w wysokości 12% dla usług doradztwa przy wyborze sprzętu komputerowego, a także wydawaniem oprogramowania i gier komputerowych. Wprowadzono również stawkę w wysokości 14%, która obejmuje osoby świadczące usługi z dziedziny opieki zdrowia, architektów oraz inżynierów zajmujących się prowadzeniem analiz technicznych i projektowaniem.
 6. Zmiana przepisów przyczyniła się też do pojawienia się nowej stawki w wysokości 15%. Obowiązuje ona w przypadku świadczenia usług rachunkowo-księgowych, doradztwa podatkowego, usług architektonicznych i inżynierskich, ale też niektórych usług IT, reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych. 
 7. Stawka 17% obowiązuje dla przychodów osiąganych w związku z wykonywaniem wolnych zawodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a podatek liniowy – zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą ma dylemat, co wybrać – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy podatek liniowy.  Na pewno może to być korzystna forma opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy nie mają do odliczenia żadnych kosztów uzyskania przychodu lub są one bardzo niewielkie. 

Zaletą podatku zryczałtowanego jest uproszczona ewidencja prostota kalkulacji, a także relatywnie niskie stawki podatku. Dużą wadą jest natomiast brak możliwości odliczenia od podatku wydatków będących kosztami uzyskania przychodów, co możliwe jest w przypadku podatku liniowego lub zasad ogólnych. Brane pod uwagę są tu wyłącznie przychody z prowadzonej działalności. Ważne może być również i to, że wybór ryczałtu jako formy opodatkowania może wpłynąć na obniżenie zdolności kredytowej. Poza tym nie każdy kwalifikuje się do tej formy rozliczenia. Kiedy zdecydować się na podatek zryczałtowany?

Warto wspomnieć również o zmianach, które weszły w życie wraz z rozpoczęciem się 2023 roku. Od stycznia ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi jedyną możliwość opodatkowania przychodów pochodzących z tytułu najmy prywatnego (który odbywa się poza prowadzeniem działaniami firmy).

Przy wyborze właściwej formy opodatkowania warto wziąć pod uwagę nie tylko samą stawkę podatku, ale także to, jakie czynniki jak koszty prowadzenia firmy, inne źródła dochodu, możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem czy też korzystanie z ulg podatkowych.

Czy opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych opłaca się w 2023 roku?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może okazać się atrakcyjną formą rozliczenia podatkowego dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność opodatkowaną stawką niższą niż stawki ustalone dla metody podatku liniowego oraz skali podatkowej. Dużą rolę mogą tutaj odgrywać koszty ponoszone przez firmę – im są niższe, tym opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może być korzystniejsze dla przedsiębiorcy.

Jak obliczyć kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Do obliczenia kwoty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych niezbędny jest wykaz uzyskanych przychodów, co oznacza, że przedsiębiorcy, którzy wybiorą ten model rozliczeniowy, z dbałością muszą prowadzić miesięczną ewidencję. W tym momencie warto wspomnieć, że od 2023 roku przedsiębiorców obowiązują nowe przepisy, które obligują do prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej i wykazu również środków trwałych.

Na podstawie ewidencjonowanych przychodów możesz wyliczyć kwotę przychodów w skali miesiąca –  pamiętaj, że nie można od niej odliczyć poniesionych kosztów, a jedynie składki na poczet ubezpieczenia społecznego. Podatek od przychodów zryczałtowanych oblicza się poprzez pomnożenie stawki określonej dla danego rodzaju działalności przez przychód uzyskany w ramach prowadzenia działalności.

Jeśli nie wiesz, jaka forma opodatkowania będzie najlepsza dla Twojej firmy – skontaktuj się z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego online pomogą Ci dopasować najdogodniejszą formę rozliczeń.