Tarcza antykryzysowa to ostatnio jedno z najczęściej wpisywanych haseł w wyszukiwarce. Nic dziwnego – przez pandemię koronawirusa spadł popyt na wiele produktów i usług, dlatego większość firm znacznie ograniczyło swoją działalność. Czy musi to być równoznaczne ze zwolnieniami pracowników i zamykaniem firm? Niekoniecznie. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jaką pomoc dla przedsiębiorców możesz otrzymać w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Ulga na ZUS Tarcza Antykryzysowa

Z ulgi na ZUS mogą skorzystać płatnicy składek, którzy zatrudniają w swojej firmie do 49 osób. Obejmuje ona również osoby prowadzące jednoosobowe działalności bez zatrudniania pracowników. Zwolnienie dotyczy opłat ZUS-u za marzec, kwiecień i maj tego roku i przyznawane jest na wniosek. 

Aby skorzystać z tego rozwiązania jako osoba samozatrudniona (gdy nie zatrudniasz nikogo), nie możesz osiągnąć przychodu wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, a więc w wysokości nieprzekraczającej 15.861 zł

Jeżeli opłaciłeś wcześniej składki ZUS za marzec, złóż wniosek do 15 maja, a otrzymasz ich zwrot.

Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszy Pracy

Jeżeli jesteś właścicielem mikroprzedsiębiorstwa, możesz się ubiegać o niskooprocentowaną pożyczkę ze środków Funduszu Pracy do maksymalnie 5 tysięcy złotych. Okres spłaty pożyczki może wynosić maksymalnie 12 miesięcy, a rozpoczęcie jej spłaty nastąpi po trzymiesięcznym okresie karencji. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie nadal prowadził działalność

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

O świadczenie możesz się ubiegać, jeżeli wystąpienie COVID-19 spowodowało przestój gospodarczy w Twojej działalności oraz spełnisz szereg innych warunków. Postojowe wypłacane jest na 1 miesiąc, jednak możesz otrzymać je maksymalnie trzykrotnie po złożeniu oświadczenia, że twoja sytuacja nie zmieniła się. Nie ma limitu przychodów.

Świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych

Jeżeli jesteś zatrudniony na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia bądź innych umów do których stosuje się przepisy o umowach cywilnoprawnych,  Twój pracodawca może się ubiegać o takie świadczenie. Abyś je otrzymał, muszą być spełnione pewne warunki, m.in. z powodu COVID-19 umowa nie mogła być zrealizowana lub jej wykonanie zostało ograniczone. Świadczenie jest udzielane na 1 miesiąc, jednak gdy twoja sytuacja nie zmieniła się, możesz otrzymać je maksymalnie trzykrotnie po złożeniu stosownego oświadczenia.

Dopłaty do pensji pracowniczych – pierwsza opcja

Pracodawca, niezależnie od ilości zatrudnianych pracowników, może skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS ze środków FGŚP. Wybierając z tę ścieżkę, możesz się ubiegać o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w ramach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru pracy. Świadczenie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy.

Dopłaty do pensji pracowniczych – druga opcja

Pracodawca mikro, mały, i średni, tj. zatrudniający do 249 pracowników, może alternatywnie skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS na podstawie umowy ze starostą. Wybierając z tę ścieżkę, możesz się ubiegać o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, jeżeli odnotowałeś znaczny spadek obrotów gospodarczych.

Nie możesz otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych – nie możesz otrzymać dofinansowania pensji w wariancie 1 i 2 oraz dofinansowania składek ZUS od tych pensji z jednoczesnym zwolnieniem ze składek ZUS dla mikroprzedsiębiorcy.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych

Przedsiębiorca, który zatrudnia tylko siebie, może uzyskać wsparcie w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli zanotowałeś spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, jesteś na samozatrudnieniu i spełniasz inne wymagania, możesz się ubiegać o taką pomoc.

Pamiętaj! Nie możesz otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Rozłożenie składek do ZUS-u na raty lub ich zapłata w późniejszym terminie – Tarcza Antykryzysowa

Jeżeli nie jesteś w stanie zapłacić składek społecznych w terminie, skorzystaj z rozłożenia należności ZUS-u na raty za okres od stycznia 2020 lub z odroczenia ich zapłaty bez opłaty prolongacyjnej. 

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, rozłożeniu go na raty lub umorzeniu

Jeżeli nie chcesz stracić płynności finansowej w Twojej firmie, złóż wniosek o:

  • przedłużenie terminu zapłaty podatku, wcześniejszych zaległości podatkowych i odsetek, 
  • rozłożenie podatku na raty, jeżeli nie jesteś w stanie zapłacić go w całości, 
  • umorzenie wcześniejszych zaległości podatkowych, odsetek lub opłaty prolongacyjnej.

Odliczenie strat z 2020 roku w zeznaniu za 2019

Możesz odliczyć poniesione straty w 2020 roku od dochodu z poprzedniego roku. Dzięki temu zmniejszysz podstawę opodatkowania i otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku. Nie możesz jednorazowo obniżyć dochodu o kwotę większą niż 5 000 000 zł. Możesz ją rozliczyć również w następnych pięciu latach. 

Chcesz wiedzieć więcej? Które formy pomocy Ci przysługują?

Na naszym blogu umieściliśmy wpisy, w których szczegółowo omawiamy wymienione rozwiązania w zakresie pomocy różnym przedsiębiorcom.

Poniżej przedstawiliśmy zestawienie wszystkich ulg dla przedsiębiorców i organizacji. Sprawdź, które Ci przysługują.

ULGA

SAMOZATRUDNIENI

PRZEDSIĘBIORCY
MIKRO

(1-9 prac.)

PRZEDSIĘBIORCY MALI I ŚREDNI

(10-249 prac.)

ORGANIZACJE NGO

Ulga na ZUS

ZUS-RDZ

ZUS-RDZ

ZUS-RDZ

ZUS-RDZ

Pożyczka

PUP

PUP

-

-

Postojowe dla Przedsiębiorców

ZUS-RSP-D

ZUS-RSP-D

-

-

Postojowe dla UCP*

ZUS-RSP-C

ZUS-RSP-C

ZUS-RSP-C

ZUS-RSP-C

Dopłaty do pensji z FGSP (1)

-

WUP

WUP

WUP**

Dopłaty do pensji (2)

-

PUP

PUP

PUP

Dofinansowanie kosztów dla samozatrudnionych

PUP

-

-

-

Odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS

ZUS-RDU

ZUS-RDU

ZUS-RDU

ZUS-RDU

Odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie podatków

US***

US***

US***

US***

Odliczenie strat z 2020 roku w zeznaniu za 2019

TAK

TAK

TAK

ND

Ulga B+R COVID-19

TAK

TAK

TAK

ND

Ulga IP-Box COVID-19

TAK

TAK

TAK

ND

Jednorazowa amortyzacja COVID-19

TAK

TAK

TAK

ND

Odliczenie darowizn COVID-19 od dochodu

TAK

TAK

TAK

ND

Zestawienie dostępnych form pomocy wg grup podmiotów ze wskazaniem instytucji, do których należy kierować wnioski.

*) beneficjentem jest zleceniobiorca, wykonawca umowy o dzieło (UCP – umowa cywilno-prawna)

**) dotyczy tylko NGO prowadzących działalność gospodarczą

***) decyzja uznaniowa

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

WUP – Wojewódzki Urząd Pracy

PUP – Powiatowy Urząd Pracy

US – Urząd Skarbowy

To nie wszystkie ulgi i warianty pomocy, z których możesz skorzystać. Skontaktuj się z nami, rozliczymy Twoją firmę i pomożemy Ci przygotować niezbędne dokumenty i powiemy Ci, z których ulg i pomocy rządowych skorzystasz.