Sprzęt komputerowy czy samochód firmowy to środki trwałe, które nie budzą najmniejszych wątpliwości jako niezbędne wyposażenie stanowiska pracy dla informatyka. Tymczasem niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że specjaliści IT również mogą kupić telewizor na firmę. Dlatego warto wiedzieć, w jakiej sytuacji i jak to zrobić.

Zakup telewizora na firmę dla programisty – czy jest to możliwe?

O ile oczywiste jest, że specjaliści IT prowadzący własną działalność gospodarczą, potrzebują do swojej codziennej pracy komputera, monitora, skanera, myszki czy drukarki, o tyle wątpliwości może budzić wykorzystywanie w tym celu telewizora. Jednak biorąc pod uwagę specyfikę ich pracy, a przede wszystkim fakt, że najczęściej odbywa się ona zdalnie, są realne przesłanki do nabycia takiego sprzętu na firmę.

Poza tym, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wydatek poniesiony przez podatnika, przede wszystkim nie może być uwzględniony na liście rzeczy niebędących kosztami z mocy ustawy (art. 23 ust. 1 ustawy o PIT). Tymczasem telewizora nie ma na tej liście.

Telewizor w kosztach firmy – kiedy to możliwe?

Według wielu indywidualnych interpretacji skarbowych specjalista IT prowadzący działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu może zaliczyć zakup telewizora do kosztów uzyskania przychodu. Aby to zrobić, nie jest nawet konieczne wydzielenie osobnej części mieszkania na cele firmowe. Jednak w razie kontroli skarbowej trzeba umieć udowodnić, że zakup tego urządzenia był niezbędny do prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli zatem informatyk będzie go używał np. do wideokonferencji z klientami lub współpracownikami, czy też będzie on pełnił funkcję wielkiego monitora komputerowego, jest to w pełni uzasadniony argument za wliczeniem jego zakupu do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast jeśli telewizor nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej przez programistę działalności gospodarczej, a jedynie ma zaspokajać osobiste potrzeby przedsiębiorcy, to nie można odliczyć jego kosztu od podstawy opodatkowania.

Przeczytaj również: Co można wrzucić w koszty firmy?

Zakup telewizora na firmę musi mieć wpływ na jej dochody

Trzeba też pamiętać o tym, że w przypadku kontroli skarbowej konieczne może być wykazanie związku zakupu telewizora na firmę z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz uzyskiwanymi przychodami. Zatem poniesiony wydatek musi koniecznie przekładać się na osiągnięcie przychodu przedsiębiorcy, który bez jego poniesienia mógłby zarobić mniej lub nawet stracić źródło dochodów.

W przypadku programistów i innych specjalistów IT z pewnością wystarczy udowodnić, że zakupiony sprzęt telewizyjny służy do kontaktów audiowizualnych z klientami, kontrahentami oraz innymi użytkownikami systemów informatycznych m.in. podczas spotkań, zdalnych konferencji oraz licznych prezentacji prowadzonych w ramach obowiązków służbowych. Sytuacja nie powinna budzić żadnych wątpliwości zwłaszcza wtedy, gdy zakupiony telewizor wpłynie pozytywnie na efektywność pracy przedsiębiorcy, a co za tym idzie, wystąpi związek wydatku z osiąganymi przychodami.

Dowiedz się również: Jak generować koszty w firmie jednoosobowej?

Jak zaksięgować zakup telewizora na firmę?

Na podstawie obowiązujących przepisów podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10 tys. zł. Wówczas wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu oddania środków trwałych do użytkowania.

Zatem, jeżeli cena telewizora nie przekroczyła 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zaczął używany przez przedsiębiorcę do celów firmowych.

Warto również pamiętać, że jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą jest VAT-owcem, może również odliczyć podatek VAT wynikający z zakupu nowego sprzętu telewizyjnego. Dotyczy to również VAT-owców rozliczających się ryczałtem, co jest bardzo częstą praktyką wśród programistów.