Czy od ubezpieczenia można odliczyć VAT? Wszystko zależy od tego, czy jest ono ściśle związane z przedmiotem ubezpieczenia, czy stanowi odrębną usługę.

Kiedy zatem ubezpieczenie może być zwolnione z VAT-u?

Jeżeli uznać, że ubezpieczenie jest elementem świadczenia złożonego, jego związek z przedmiotem ubezpieczenia musi być wystarczająco wyraźny. Jeżeli ubezpieczenie zawarte jest w drodze odrębnej umowy i dotyczy przedmiotów które nie są związane z zawieranym kontraktem, a stronom przysługuje wybór świadczeniodawcy usług ubezpieczeniowych i możliwość wyboru zakresu polisy – usługa ubezpieczeniowa jest odrębnym świadczeniem i korzysta ze zwolnienia VAT. Jeśli zatem jesteś zamawiającym, ubezpieczenie zamawianego produktu lub usługi jest obowiązkowe, jednak nie jest ono usługą świadczoną przez Twojego kontrahenta, wówczas nie jest ono częścią usługi kompleksowej.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą na stronie podatkomat.pl poświęconej księgowości online.