Branża IT to w ostatnich latach jeden z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki, nie tylko światowej, ale również polskiej. Aby usprawnić jej funkcjonowanie, wprowadzono m.in. liczne preferencje podatkowe dla firm działających w tym sektorze. Jedną z nich jest ulga B+R, czyli na badania i rozwój.

Czym dokładnie jest ulga B+R dla IT?

Biorąc pod uwagę bardzo dużą dynamikę rozwoju branży IT, od stycznia ubiegłego roku przedsiębiorcy prowadzący w niej swoją działalność, mogą liczyć na jeszcze więcej nowych preferencji wspierających ich funkcjonowanie. Należą do nich m.in. ulga na prototyp, ulga na robotyzację czy ulga IP Box. Jednak tą, z której firmy informatyczne korzystają najczęściej, jest tzw. ulga B+R.

Ulga B+R uprawnia wiele firm informatycznych do obniżenia wysokości zobowiązań podatkowych, co jest możliwe na wielu płaszczyznach. Tym bardziej że już sam proces tworzenia nowych programów komputerowych spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga B+R – kto może skorzystać w IT?

Działania przedsiębiorstwa stanowią działalność badawczo-rozwojową, gdy mają określony cel i są ukierunkowane na pozyskiwanie nowej wiedzy. Natomiast prace realizowane w ramach tych projektów, dzięki twórczym czynnościom oraz badaniom w różnych środowiskach testowych, za każdym razem zmierzają do wyeliminowania niepewności badawczej i technologicznej. Zakres tych działań jest bardzo szeroki, ponieważ procesy badawczo-rozwojowe wymagają odpowiedniego planowania i zarządzania projektami, nie tylko w aspekcie naukowo-technicznym, ale również w pod względem administracyjnym.

Jakie działania obejmuje ulga B+R?

Wśród działań badawczo-rozwojowych, których dotyczy ulga B+R w branży IT należą m.in.:

 • tworzenie nowych aplikacji internetowych,
 • tworzenie rozwiązań technologicznych z zakresu automatyzacji,
 • tworzenie nowych możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji oraz jej funkcjonalności,
 • tworzenie nowej platformy IT oferującej obsługę różnego rodzaju,
 • prezentacja danych zgromadzonych w dotychczasowej bazie danych do innej platformy,
 • rozwój nowych funkcjonalności,
 • tworzenie rozwiązań przydatnych do udostępniania możliwości logowania się do komputera za pomocą danych biometrycznych,
 • tworzenie nowych rozwiązań służących do zarządzania komputerem np. zdalnego zarządzania pulpitem,
 • ulepszanie istniejących już procesów oraz rozwiązań oferowanych klientom zewnętrznym,
 • tworzenie oprogramowania komputerowego i opracowywanie jego nowych wersji,
 • prace analityczne i programistyczne prowadzone w celu stworzenia nowych rynkowych rozwiązań,
 • rozwój systemów do przechowywania dużej ilości danych,
 • przygotowywanie kolejnych wersji systemu dla nowych generacji urządzeń elektronicznych.

Ulga B+R – kiedy można ją rozliczyć?

Ulga B+R standardowo pozwala przedsiębiorcy odliczyć od podatku dodatkowe 100% poniesionych kosztów uzyskania przychodów na działalność badawczo rozwojową. Przy czym centra badawcze mogą odliczyć nawet 150%. W niektórych przypadkach możliwe jest odliczenie w wysokości 200%.

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają starać się o ulgę B+R muszą ponieść koszty kwalifikowane na badania i rozwój, a następnie oddzielnie wykazać je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, lub w księgach rachunkowych.

Ulga B+R przysługuje również firmom, które korzystają ze zwolnień w ramach specjalnych stref ekonomicznych. Jednak odliczeniu w ramach ulgi podlega wyłącznie część kosztów kwalifikowanych, niebędących kosztami działalności zwolnionej od podatku przedmiotowo.

 Ulga B+R a ulga IP Box

Przedsiębiorstwa z branży IT, prowadzące działalność badawczo-rozwojową związaną z zaawansowanymi prawami IP, mogą również skorzystać z ulgi IP Box. To obniżona stawka podatku w wysokości 5%. Dotyczy to firmy tworzące nowe innowacyjne lub ulepszone produkty, procesy lub usługi.

Ulga B+R jest związana z etapem wytwarzania, ulepszania lub rozwijania, kiedy przedsiębiorstwo ponosi określone wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Z kolei ulga IP Box jest stosowana do powstałego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W ubiegłym roku, przepisy Polskiego Ładu, wprowadziły możliwość jednoczesnego korzystania z obu ulg.

Nie trać czasu na skomplikowane rozliczenia! Oferujemy łatwą i efektywną księgowość IT dla Twojej firmy. Sprawdź nasze biuro rachunkowe online i skorzystaj z ulgi B+R i nie tylko!