Od 1 lipca firmy zajmujące się sprzedażą towarów przez internet do innych krajów unijnych, mogą liczyć na ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT. W życie wchodzi system VAT-OSS, który ma ułatwić życie sprzedawcom.

VAT-OSS, czyli Value Added Tax – One-Stop-Shop to mechanizm ułatwiający rozliczanie podatku VAT należnego w kilku krajach, docelowo w jednym kraju Unii Europejskiej. To rozszerzenie funkcjonującego już systemu VAT-MOSS (Mini One Stop Shop), który dotyczył jednak tylko sprzedaży produktów cyfrowych, m.in. usług telekomunikacyjnych, nadawczych czy świadczonych drogą elektroniczną. Od 1 lipca 2021 r. obejmie on również inne usługi B2C, wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, a także na niektóre krajowe dostawy towarów.

Czym będzie OSS VAT w 2021?

Wprowadzona procedura OSS będzie sporym ułatwieniem dla branży e-commerce. Dzięki niej właściciele sklepów internetowych sprzedających swoje towary poza granice Polski, nie będą musieli rejestrować się do czynności VAT w każdym kraju Unii Europejskiej, do którego sprzedają swoje towary. Będzie to konieczne jedynie w tym kraju, skąd wysyłane są towary. Tylko tam, w jednym urzędzie skarbowym konieczne będzie złożenie deklaracji VAT i dokonywanie płatności tego podatku. Następnie tenże urząd skarbowy w imieniu podatnika dokona odpowiednich transferów podatku VAT na podstawie VAT-OSS.

OSS VAT - jeden limit

Do końca czerwca przedsiębiorcy, którzy sprzedają swoje towary na odległość osobom z innych krajów unijnych powyżej określonego progu, który w zależności od państwa członkowskiego wynosi od 25 tys. do 100 tys. euro, musieli zarejestrować się i zapłacić VAT w państwie członkowskim kupującego.

Od 1 lipca 2021 r. limity te zostaną zniesione i zastąpione nowym progiem w wysokości 10 tys. euro netto obowiązującym we wszystkich krajach unijnych. Po przekroczeniu tego progu, firmy dokonujące sprzedaży towarów na odległość dla osób fizycznych w UE mogą nadal podlegać VAT w swoim kraju, co wiąże się ze stosowaniem obowiązujących tam zasad. W przypadku, gdy sprzedaż przekroczy 10 tys. euro, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT w państwie członkowskim kupującego. Jednak będzie miał możliwość zarejestrować się do VAT OSS na terenie tzw. państwa identyfikacji, czyli tego, w którym ma zarejestrowaną działalność. Dzięki temu będzie mógł składać kwartalnie jedną deklarację VAT i opłacać należny podatek w innych państwach członkowskich za pośrednictwem swojego urzędu skarbowego.

Nowy VAT-OSS obowiązuje od 1 lipca 2021

Trzy moduły OSS VAT

VAT-OSS będzie składał się z trzech modułów. Pierwszy z nich to schemat unijny (OSS) obejmujący sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług w relacjach B2C. Dostawa w ramach WSTO dotyczy towarów, które znajdują się na terytorium Unii Europejskiej. Mogą być to towary wyprodukowane w UE lub takie, które zostały już dopuszczone do swobodnego obrotu na rynku unijnym.

Drugi to schemat nieunijny, dotyczący usług B2C, których miejscem konsumpcji jest terytorium państwa unijnego, a sprzedającym podmiot spoza UE. W jego ramach można rozliczać takie usługi, takie jak usługi noclegowe, transportowe, związane z nieruchomościami, wynajem środków transportu, a także bilety wstępu na wydarzenia kulturalne, artystyczne i sportowe.

Natomiast trzeci to schemat importowy, tzw. Import One Stop Shop (IOSS). VAT – IOSS to uproszczona procedura umożliwiająca rozliczenie VAT z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR, w ramach transakcji B2C z konsumentami z UE.

VAT-OSS – obowiązki przedsiębiorcy

Podmioty, które chcą skorzystać procedury unijnej OSS i zapłaty VAT w jednym państwie członkowskim, zobowiązane są do zgłoszenia identyfikacyjnego i ew. uzyskania numeru VAT niezbędnego do skorzystania z VAT-OSS. Istotne jest tu to, że OSS EU obejmuje konsekwentnie wszystkie usługi lub dostawy będące przedmiotem tej procedury, a co za tym idzie nie jest możliwe wybiórcze stosowanie VAT-OSS.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że aby przystąpić do systemu VAT-OSS, konieczna jest rejestracja. Jeśli przedsiębiorca przegapi termin na zgłoszenie VAT-OSS (czyli na koniec miesiąca następującego po każdym kwartale), musi rozliczyć się jak dotychczas – zgodnie z obowiązkiem rejestracji i rozliczeń VAT w każdym państwie. Koniecznie trzeba też uwzględnić właściwą stawkę VAT w kraju konsumpcji.