Komputer to sprzęt, którym posługuje się już prawie każda firma. Zwykle należy do podstawowych składników majątku przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wydatki na nabycie takiego urządzenia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, chociaż nie zawsze przedsiębiorca będzie to mógł zrobić jednorazowo w momencie zakupu. W sytuacji, gdy zakwalifikujemy komputer jako środek trwały, konieczna będzie jego amortyzacja. Warto wiedzieć, jak powinna ona przebiegać. 

Amortyzacja komputera w firmie - na czym polega?

Sprzęt taki jak laptop czy komputer, który jest własnością firmy lub stanowi współwłasność przedsiębiorcy, jeśli ma być użytkowany dłużej niż 1 rok, powinien być zakwalifikowany jako środek trwały. Trzeba to zrobić bezwzględnie, jeśli wartość tego sprzętu przekracza 10 tys. zł netto, ale poniżej tego progu wydatek można jednorazowo odnieść w koszty. Oczywiste jest natomiast, że wszystkie środki trwałe wymagają amortyzacji, czyli stopniowego zaliczania ich wartości w koszty.

Aktualne przepisy podatkowe pozwalają na amortyzację komputera przy pomocy jednej z kilku metod:

  • liniowej,
  • indywidualnej liniowej,
  • przyspieszonej,
  • degresywnej,
  • jednorazowej dla niskocennych środków trwałych,
  • jednorazowej w ramach pomocy de minimis.

Amortyzacja komputera – stawka

Najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców metodą amortyzacji komputera jest metoda liniowa. Tu dla środków trwałych stosuje się stawkę amortyzacyjną wynikającą z klasyfikacji środków trwałych oraz wykazu stanowiącego załącznik do ustawy. Stawka amortyzacyjna dla komputera lub laptopa to 30%. Natomiast odpisy amortyzacyjne można zaliczyć tu do kosztów uzyskania przychodów, począwszy od pierwszego miesiąca po przyjęciu komputera do użytkowania w firmie.

Natomiast przy zastosowaniu metody indywidualnej liniowej przedsiębiorca może ustalić indywidualne stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych laptopów i komputerów. Oznacza to, że z tej metody można skorzystać, gdy możliwe będzie udowodnienie, że przed zakupem komputer był używany przez minimum pół roku lub wydatki na jego ulepszenie stanowią przynajmniej 20% jego wartości początkowej. W tym przypadku istotny jest okres amortyzacji. Gdy wartość początkowa sprzętu nie jest wyższa niż 25 tys. złotych, okres amortyzacji wynosi 24 miesiące. Z kolei, gdy komputer kosztował od 25 tys. do 50 tys. będzie to 36 miesięcy. W przypadku jeszcze droższego sprzętu amortyzacja potrwa aż 60 miesięcy.

W tej metodzie, o ile komputer nie kosztował więcej niż 25 tys., można zastosować maksymalną stawkę amortyzacyjną, która wynosi 50%. Jest to możliwe, ponieważ w tym przypadku najkrótszy okres amortyzacji to 2 lata.

Przyspieszona amortyzacja komputera

Tymczasem amortyzacja komputera metodą przyspieszoną liniową jest możliwa, gdy są w nim zastosowane układy mikroprocesorowe lub są w nim wykorzystane najnowsze zdobycze techniki. W tej metodzie amortyzacja może odbyć się przy maksymalnej stawce 60%. Jest to możliwe, gdyż podstawową stawkę, czyli 30% można podwyższyć dwukrotnie.

Z kolei amortyzacja komputera metodą degresywną polega na stosowaniu podwyższonych odpisów amortyzacyjnych, ale obliczanych od wartości netto komputera. Wartość netto to wartość początkowa pomniejszona o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne.

Jednorazowa amortyzacja komputera i laptopa

Amortyzacja komputera lub laptopa metodą jednorazową dla niskocennych środków trwałych dotyczy sprzętu, który jest własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy, jest kompletny, zdatny do użytku oraz przeznaczony na użytek firmy, a przewidywany czas jego użytkowania to minimum rok. W dodatku jego wartość początkowa nie jest wyższa niż 10 tys. zł. Tu odpis amortyzacyjny należy ująć w kosztach uzyskania przychodów w miesiącu przyjęcia laptopa do użytkowania.

Z kolei z prawa do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego sprzętu o wartości do 50 tysięcy euro mają nowe firmy i takie, które posiadają status małego podatnika w ramach tzw. pomocy de minimis. Jednak właściciel firmy sam może zdecydować, czy skorzysta z takiej formy amortyzacji. Jeśli tak się stanie powinien uzyskać zaświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis.

Inną alternatywą jest ustawowa możliwość zaliczenia wydatku na sprzęt jednorazowo w koszty, o ile jego wartość nie przekracza 100 tysięcy złotych. W takim przypadku nie jest konieczne wnioskowanie o zaświadczenia, takie jak w przypadku pomocy de minimis.

Choć firmowy komputer można amortyzować na kilka sposobów, najczęściej amortyzacja laptopa w firmie zależy to od wartości początkowej zakupionego sprzętu oraz od potrzeb optymalizacji podatkowej firmy. 

Decyzja w tym zakresie należy najczęściej do właściciela przedsiębiorstwa.

Przeczytaj również:  Podatek liniowy czy progresywny? Jak zaplanować podatki?