Prowadzenie firmy nie polega jedynie na zajmowaniu się przedmiotem swojej działalności. Wiąże się ono również z określonymi obowiązkami podatkowymi. Warto się z nimi dokładnie zapoznać i pamiętać o terminowych rozliczeniach, aby uniknąć poważnych kłopotów z urzędem skarbowym. Dowiedz się więcej z poniższego artykułu.

Obowiązki podatkowe przedsiębiorcy – wybór formy opodatkowania

Pierwszym obowiązkiem przedsiębiorcy, o którym musi on pamiętać już od samego początku działalności gospodarczej, jest prowadzenie ewidencji księgowej. To, jaka ona będzie, zależy od formy opodatkowania, na którą zdecyduje się właściciel firmy.

Jeśli wybrana zostanie skala podatkowa lub podatek liniowy, konieczne jest prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Są w niej rejestrowane wszystkie przychody firmy oraz koszty, jakie ona poniosła, w celu ich uzyskania.

W przypadku skali, czyli opodatkowania na zasadach ogólnych, przedsiębiorca ma obowiązek obliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego podatek obliczony na podstawie swojego dochodu, który stanowi różnicę między przychodami i kosztami ich uzyskania. Wszelkie zobowiązania podatkowe właściciel firmy wpłaca zawsze na mikrorachunek podatkowy, który jest mu indywidualnie przypisany.

W każdej firmie konieczna ewidencja księgowa

Z kolei, jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą jako formę rozliczania wybierze ryczałt, powinna prowadzić ewidencję wszystkich przychodów osiągniętych przez swoją firmę. Ta forma opodatkowania nie wymaga ewidencji poniesionych kosztów, gdyż podatek dochodowy uzależniony jest jedynie od wartości przychodów.

Jeśli jednak przedsiębiorca zarządza spółką prawa handlowego, jego obowiązkiem jest wówczas prowadzenie ksiąg rachunkowych, które są znacznie bardziej zaawansowaną i szczegółową formą księgowości, dokumentującą znacznie więcej zdarzeń dotyczących przychodów i rozchodów firmy. 

Obowiązki podatkowe przedsiębiorcy – konieczne rozliczenie roczne

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają również obowiązek wysyłania do urzędu skarbowego rozliczenia rocznego. Należy to zrobić na specjalnych formularzach PIT. Różnią się one w zależności od wybranej formy opodatkowania. Podatnicy rozliczający się przy pomocy skali podatkowej potrzebują do tego formularza PIT-36, ryczałtowcy korzystają z PIT-28, a ci, którzy wybrali podatek liniowy, swoje rozliczenie przekazują na formularzu PIT-36L.

Z kolei właściciele spółek kapitałowych m.in. z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, a także spółek komandytowo-akcyjnych, rozliczają się przy pomocy formularzy CIT, których wersja jest zależna od prowadzonej przez nich działalności.

VAT-owcy z dodatkowym obowiązkiem

Obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego związane są również z podatkiem VAT. Jeśli jest on czynnym podatnikiem VAT, musi pamiętać o konieczności wysyłania do urzędu skarbowego pliku JPK_VAT-7 (Jednolitego Pliku Kontrolnego). Jest on złożony z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Dokument ten informuje urząd skarbowy, jaką wysokość podatku VAT musi zapłacić właściciel firmy w danym okresie rozliczeniowym oraz jakie dokumenty sprzedażowe i zakupowe zostały uwzględnione w ewidencji.

Z kolei przedsiębiorcy współpracujący z firmami z innych krajów należących do Unii Europejskiej, powinni zgłosić to w urzędzie skarbowym i zdobyć europejski numer NIP. Musi go posiadać każdy podatnik VAT, który prowadzi wewnątrzwspólnotowe transakcje handlowe.

Majątek firmowy musi być ewidencjonowany

Wielu przedsiębiorców posiada także firmowy majątek np. samochody, czy urządzenia. Wówczas konieczna jest ewidencja środków trwałych. Wiąże się z tym również obowiązek przechowywania dowodów księgowych, związanych z ich zakupem. Dokumenty te teoretycznie należy przechowywać co najmniej przez 5 lat, jednak z uwagi na okres amortyzacji niektórych środków trwałych, dłuższy niż 5 lat, wskazane jest przechowywanie dowodów ich zakupu przez cały okres ich amortyzacji.

W przypadku programistów i testerów prowadzących działalność środkami trwałymi mogą być komputery i urządzenia elektroniczne o dużej wartości. Jeśli sprzęt kosztował więcej niż 10 000 zł, powinien zostać wpisany jako środek trwały i podlegać odpisom amortyzacyjnym. Sprzęt poniżej tej kwoty może natomiast zostać jednorazowo wpisany do kosztów uzyskania przychodu.

Przeczytaj więcej: Amortyzacja komputera – o czym trzeba pamiętać?

Obowiązki wobec urzędu skarbowego – o czym szczególnie powinni pamiętać specjaliści IT?

Obowiązki wobec urzędu skarbowego dotyczą wszystkich specjalistów IT, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (lub działalność gospodarczą w innej formie). Zatem i oni mają obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej. Biorąc pod uwagę specyfikę ich pracy i na ogół brak specjalistycznej wiedzy dotyczącej księgowości, najlepszym rozwiązaniem dla nich jest skorzystanie z profesjonalnego internetowego biura rachunkowego. Dla osób z tej branży optymalne będzie takie, które świadczy swoje usługi online, jednocześnie umożliwiając w razie potrzeby kontakt z księgowym oraz daje do dyspozycji specjalne narzędzie do wystawiania faktur. Najlepiej, aby specjalizowało się również w obsłudze branży IT, gdyż z łatwością pomoże rozliczyć np. ulgę IP BOX oraz ulgę B+R, z których mogą skorzystać m.in. informatycy.

Napisz do nas!

Biorąc pod uwagę, że obowiązków wobec urzędu skarbowego jest naprawdę dużo, warto rozważyć przekazanie prowadzenia księgowości i kontaktów z urzędem profesjonalistom. Nie tylko pozwoli to zaoszczędzić cenny czas przedsiębiorcy, który będzie mógł poświęcić go na rozwój swojej firmy, ale także da pewność, że wszystkie obowiązki zostaną właściwie dopełnione. W czasach, gdy zmiany w prawie podatkowym są wyjątkowo częste i dość skomplikowane, uchroni to także od ciągłego uzupełniania i aktualizowania wiedzy dotyczącej obowiązujących przepisów. To obecnie niewątpliwie ogromny atut takiej współpracy.

Przeczytaj również:  Rodzaje ewidencji księgowej