Zakładając działalność, przedsiębiorca staje przed wieloma trudnymi wyborami. Jednym z nich jest forma opodatkowania. Dotyczy to również działalności polegających na handlu w internecie. Które z istniejących rozwiązań jest najlepsze dla właścicieli sklepów internetowych? Czy ryczałt ewidencjonowany to najkorzystniejsza opcja? Przed podjęciem decyzji, warto poznać ich korzyści oraz ograniczenia.

Jaka forma opodatkowania dla sklepu internetowego?

Właściciele sklepów internetowych, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, mają do wyboru trzy formy opodatkowania. Wszystko zależy od charakteru prowadzonego biznesu. Nie u każdego sprawdzi się to samo. Należy wziąć pod uwagę następujące opcje:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa) – jest to najpopularniejsza forma rozliczania dochodów. Może z niej korzystać każdy przedsiębiorca bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Ponadto nie trzeba jej zgłaszać do urzędu skarbowego. Jeśli nie zostanie złożona deklaracja wyboru innej formy opodatkowania, wtedy dochód ze sprzedaży internetowej automatycznie będzie opodatkowany na zasadach ogólnych. Skala podatkowa składa się z dwóch stawek podatku i zależy od wysokości rocznego dochodu. W przypadku gdy nie przekracza on 120 tys. zł stawka podatkowa to 12%, a jeśli dochód przekroczy 120 tys. zł, to wówczas 32 %. Należy pamiętać także o tzw. kwocie wolnej od opodatkowania, która wynosi 30 tys. zł.
  • Podatek liniowy – jest korzystny dla przedsiębiorców, których roczne dochody znacznie przekraczają 120 tys. zł. Ma stałą stawkę podatkową niezależną od wysokości dochodu i wynosi ona 19 %. Wadą tej formy opodatkowania jest to, że nie można rozliczać się razem ze współmałżonkiem, a także korzystać z ulg, które przysługują osobom samotnie wychowującym dzieci. Nie ma też możliwości wykorzystania kwoty wolnej od podatku. 

Czy sklep internetowy może być opodatkowany ryczałtem?

Trzecią formą opodatkowania, którą mogą wybrać osoby zainteresowane branżą e-commerce, jest ryczałt. Sklep internetowy może być w ten sposób opodatkowany, za wyjątkiem działalności zajmujących się sprzedażą leków, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych oraz zakupem i sprzedażą wartości dewizowych. Ryczałt ewidencjonowany charakteryzuje się tym, że podstawę opodatkowania stanowi przychód, a stawki podatku są zróżnicowane i wynoszą od 2 % do 17 %. W przypadku sklepu internetowego stosuje się stawkę w wysokości 3 %.

Przeczytaj również:  Zmiana formy opodatkowania – o czym warto pamiętać?

Aby wybrać ryczałt jako formę opodatkowania, należy wypełnić odpowiednią deklarację. Jeśli przedsiębiorca dopiero zaczyna działalność, to informuje o tym we wniosku o wpis do CEiDG, a jeśli prowadzi już działalność gospodarczą, to może złożyć pisemne oświadczenie w urzędzie skarbowym albo dokonać aktualizacji wpisu do CEiDG. Można też zrezygnować z tej formy opodatkowania. Istnieją jednak terminy, w których należy złożyć wniosek. 

Ryczałt dla sklepu internetowego – kiedy się opłaca?

Wybierając formę opodatkowania dla sklepu internetowego, warto wziąć pod uwagę wady i zalety każdej z nich i zdecydować się na taką, która w danej działalności będzie najkorzystniejsza. 

Ryczałt ewidencjonowany opłaca się właścicielowi e-sklepu, gdy:

  • Nie będzie ponosił wysokich kosztów prowadzenia działalności.
  • Przychody nie będą duże. Obowiązuje limit przychodów, który wynosi 2 mln euro.
  • Obsługą zamówień będzie zajmować się osobiście i nie zamierza zatrudniać pracowników. 
  • Planuje sam zajmować się kwestią rozliczeń. W przypadku ryczałtu prowadzi się jedynie prostą ewidencję przychodów. 

Oprócz wielu plusów ryczałt posiada również pewne ograniczenia. Nie nadaje się do każdej branży. Nie ma możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Podczas składania corocznego zeznania podatkowego nie można rozliczać się razem ze współmałżonkiem oraz skorzystać z ulg na dzieci. 

Sklep internetowy –  VAT a ryczałt.

Ważną kwestią podczas zakładania sklepu internetowego jest też podatek VAT. Przedsiębiorcy zastanawiają niekiedy się co wybrać – VAT czy ryczałt. Są to jednak dwa różne rodzaje podatków i nie wykluczają się wzajemnie. Podstawę opodatkowania ryczałtu stanowi przychód, natomiast VAT jest podatkiem od towarów i usług. Właściciel e-sklepu powinien wybrać czy zostanie czynnym podatnikiem VAT, czy skorzysta z dostępnych zwolnień. Jednym  z nich jest obrót ze sprzedaży towarów, którego limit wynosi 200 tys. zł w danym roku podatkowym. Jednak nie każda branża może z tych zwolnień skorzystać. 

Osobom zakładającym nową działalność przy podjęciu decyzji odnośnie opodatkowania może pomóc biuro rachunkowe online. Warto już dziś skorzystać z porad doświadczonych specjalistów i rozwiać wszelkie wątpliwości.