Ryczałt to forma opodatkowania, w której podstawę do obliczenia wysokości świadczenia stanowi przychód – nie uwzględnia się kosztów jego uzyskania. Niemniej jednak ryczałtowcy mają prawo do skorzystania z wielu preferencji podatkowych. Składając cykliczne rozliczenie poprzez formularz PIT-28, mogą liczyć na różnego typu odliczenia. Jakie ulgi obowiązują na ryczałcie? Czy mogą z nich skorzystać programiści i specjaliści IT? Sprawdź, jakie koszty można odliczyć w 2023 roku.

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego w 2023 roku

Stawki podatkowe dla osób korzystających z ryczałtu ewidencjonowanego zależne są od charakterystyki oferowanych towarów czy świadczonych usług. Wysokość stawek ryczałtowych waha się od 2% do 17%. W przypadku programistów i specjalistów IT stawka ryczałtu to zwykle 12%. Pozostałe wymienione w obowiązujących przepisach stawki, to:

 • 2% dotyczy przychodów ze sprzedaży produktów zwierzęcych i roślinnych, które nie zostały przetworzone przemysłowo;
 • 3% dla działalności gastronomicznej, usługowej w zakresie handlu i usług związanych z produkcją zwierzęcą;
 • 5,5% w przypadku działalności wytwórczej, budowlanej oraz prowizji uzyskanej ze sprzedaży m.in. jednorazowych biletów komunikacji miejskiej i znaczków pocztowych;
 • 8,5% dla przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu i o podobnym charakterze;
 • 10% w przypadku przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek;
 • 12% dotyczy przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych, oprogramowania systemowego lub użytkowego;
 • 14% dla przychodów ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich, w zakresie opieki zdrowotnej lub specjalistycznego projektowania;
 • 15% dotyczy m.in. reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej oraz usług związanych z kulturą, sportem, rozrywką i rekreacją;
 • 17% w przypadku przychodów osiąganych w ramach wolnych zawodów – m.in. przez tłumaczy, adwokatów i agentów ubezpieczeniowych.

Ryczałt a ulgi podatkowe – co można odliczyć na ryczałcie w 2023 roku?

To, jakie ulgi na ryczałcie przysługują danemu przedsiębiorcy, zależy od wielu czynników. Zaliczają się do nich m.in. zużycie Internetu, składki społeczne, uzyskiwanie dochodów za granicą, krwiodawstwo oraz stopień niepełnosprawności. Wszystkie obejmujące ryczałt ulgi wymienione zostały w katalogu odliczeń wraz z objaśnieniem zasad ich przyznawania. Ten spis to zamknięta i całkowita lista dostępnych preferencji podatkowych. Pojawiają się na niej:

 • ulga na Internet;
 • ulga przy wpłatach na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego);
 • ulga rehabilitacyjna;
 • ulga termomodernizacyjna;
 • ulga abolicyjna;
 • odliczenie darowizn (obejmuje darowizny przekazane m.in. na OPP, krwiodawstwo, komputery przenośne i odbudowę zabytków);
 • ulga na składki społeczne;
 • ulga na składki zdrowotne;
 • ulga na zabytki;
 • ulga na terminal;
 • ulga dla rodzin dla rodzin 4+;
 • ulga na powrót;
 • ulga dla pracujących seniorów.

Ulgi na ryczałcie a IP BOX i B+R

Niestety popularna w branży IT ulga IP Box jest niedostępna dla osób, które wybrały ryczałt i  rozliczają się przez PIT-28.  Podobnie ulga na badania i rozwój (B+R) nie ma zastosowania dla przedsiębiorców, których formą opodatkowania jest ryczałt ewidencjonowany.

Jakich jeszcze ulg nie obejmuje ryczałt?

Prowadzenie działalności opodatkowanej ryczałtem wyklucza przedsiębiorców z prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej, zwaną ulgą na dzieci. Podobnie ma się ryczałt a ulga podatkowa dla rodziców samotnie wychowujących potomstwo. Ryczałtowiec nie skorzysta także z ulgi na prototyp, prowzrostowej czy dla osób wspierających sport, kulturę i edukację. Podatnicy korzystający z tej formy rozliczenia nie mają też możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której ryczałtowiec złoży tzw. zerowy PIT, deklarując, że przez cały okres podatkowy ani nie osiągnął żadnych przychodów z prowadzonej działalności, ani nie poniósł kosztów ich pozyskania. Katalog ulg dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie ryczałtu ma charakter zamknięty i ograniczony jest jedynie do przywołanych powyżej pozycji. Jeśli masz wątpliwości, w jaki sposób wypełnić PIT-28 lub nie wiesz, które ulgi możesz uwzględnić w swoim rozliczeniu, skorzystaj z pomocy ekspertów naszego biura rachunkowego online. W ten sposób uzyskasz też pewność odliczenia wszystkich należnych Ci ulg.