Zaliczka na podatek dochodowy jest jednym z najważniejszych obowiązków każdego podatnika. Polega na wpłacaniu do właściwego urzędu skarbowego ustalonej wcześniej zaliczki na podatek w odpowiednim i z góry ustalonym terminie. Przeczytaj nasz artykuł o rozliczeniu miesięcznym lub kwartalnym i dowiedz się, który sposób będzie dla Ciebie najkorzystniejszy.

Kto i kiedy powinien płacić zaliczkę na podatek dochodowy?

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy miesięcznie, kwartalnie lub w sposób uproszczony.

Wpłaty wyliczonej zaliczki należy dokonać na mikrorachunek podatkowy, dla którego identyfikatorem jest NIP podatnika. Konieczne jest wpisanie jej rodzaju i miesiąca – np. PIT-36L za 06/2021. Może się też zdarzyć, że w danym okresie nie wystąpiła zaliczka na podatek. Wówczas nie dokonuje się wpłaty. Nie trzeba również zgłaszać tego faktu w urzędzie skarbowym. 

Podatek płacony co miesiąc

Miesięczne rozliczenie podatku jest możliwe wówczas, gdy przedsiębiorca jest opodatkowany skalą podatkową, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jest to najczęściej wybierana forma zapłaty podatku dochodowego. Zaliczki należy wpłacać do 20 dnia miesiąca, jaki następuje po miesiącu, którego dotyczy podatek. Zatem zaliczkę na podatek dochodowy za lipiec przedsiębiorca powinien opłacić do 20 sierpnia tego samego roku.

Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego – kto może skorzystać?

Drugą możliwością jest kwartalne rozliczenie podatku dochodowego. Taką formę mogą wybrać przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym, którzy w danym roku rozpoczęli działalność gospodarczą oraz są małym podatnikiem, czyli ich przychody w poprzednim roku wraz z podatkiem VAT nie były wyższe niż 2 mln euro. Dla ryczałtowców jest przewidziany inny limit: 200 tys. euro przychodów ze sprzedaży.

Zaliczki na kwartalne rozliczenie podatku dochodowego należy opłacać do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy zaliczka. Np. za pierwszy kwartał, czyli za styczeń, luty i marzec, zaliczkę należy wpłacić do 20 kwietnia. Zaliczkę za ostatni kwartał podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych powinni zapłacić do 20 stycznia następnego roku. Nie musisz tego robić, jeżeli przed upływem tego terminu złożysz w urzędzie skarbowym deklarację roczną (PIT 36, PIT-36L) oraz zapłacisz wynikający z rocznej deklaracji podatek. Ryczałtowcy mają czas do dnia złożenia zeznania rocznego (czyli maksymalnie do końca lutego następnego roku). 

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

Trzecią możliwością opłacania zaliczek na podatek dochodowy, są zaliczki uproszczone.

Jest to metoda, dostępna jedynie dla podatników opodatkowanych według skali oraz podatkiem liniowym (ta metoda jest niedostępna dla ryczałtowców), przy której można opłacać jedynie stałe zaliczki miesięczne. Są one ustalane inaczej niż zaliczki miesięczne lub kwartalne. Ich ustalanie zależy od wysokości dochodu w roku poprzednim lub jeszcze wcześniejszym. Ustalona kwota jest stała przez cały rok i stanowi 1/12 podatku obliczonego od dochodu wskazanego w złożonym już zeznaniu rocznym.  

Przeczytaj również:  Czy spółka jawna ma osobowość prawną?

Jednak nie każdy może skorzystać z tej metody. Nie mogą na to liczyć przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoją działalność gospodarczą w danym lub poprzednim roku podatkowym. Możliwość ta nie dotyczy również tych, którzy otworzyli swoją firmę dwa lata temu, ale w poprzednim roku wykazali w zeznaniu rocznym stratę podatkową lub dochód mniejszy, lub równy 8 tys. zł. To samo dotyczy właścicieli przedsiębiorstw, którzy rozpoczęli działalność minimum trzy lata temu, jednak za ostatnie dwa lata wykazali stratę lub dochód mniejszy, lub równy 8 tys. zł.

Zaliczka na podatek dochodowy – niemożliwe zmiany w ciągu roku

Istotne jest też to, że gdy już się wybierze uproszczoną formę zaliczek, to nawet jeśli w danym roku podatkowym poniesie się stratę, to i tak do jego końca trzeba opłacać zaliczki w określonej z góry wysokości. W tym przypadku nie można także odliczać od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne.

O tym, że przedsiębiorca opłacał uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, musi poinformować swój urząd skarbowy w zeznaniu rocznym.