Każdy przedsiębiorca podczas zakładania firmy samodzielnie wybiera formę opodatkowania. Jeśli po jakimś czasie stwierdzi, że dokonał złego wyboru, może ją zmienić. Są jednak pewne zasady, których należy się trzymać. Czy każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może zmienić formę opodatkowania w trakcie roku? Jak to zrobić i jakie są obowiązujące terminy? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Czy można zmienić formę opodatkowania w ciągu roku? 

Chociaż nie wszyscy przedsiębiorcy o tym wiedzą, polskie prawo przewiduje możliwość zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej w trakcie roku. Nie ma tu jednak zupełnej dowolności – przepisy jasno wskazują obowiązujące terminy oraz tryb tej zmiany. Decyzję tę należy zgłosić osobiście we właściwym urzędzie miasta lub gminy albo przez internet. 

Formę opodatkowania możesz zmienić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pierwszy przychód pojawi się w grudniu – wówczas formę opodatkowania zmieniasz do końca roku podatkowego.

Nieco inne przepisy obowiązują przedsiębiorców rozliczających się na zasadach karty podatkowej, którzy chcą z niej zrezygnować. Różne są tu zarówno wymogi formalne, jak i termin na dokonanie zmiany. W tym przypadku nie wystarczy aktualizacja danych w CEIDG – musisz złożyć specjalne oświadczenie o rezygnacji z karty podatkowej do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Masz na to czas najpóźniej do 20 stycznia danego roku

Warto wspomnieć, że na mocy przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorcy nie mogą już wybierać karty podatkowej – ani podczas zakładania firmy, ani przy zmianie formy opodatkowania. Od 2022 roku mogą korzystać z niej tylko ci podatnicy, którzy wybrali ją wcześniej – na zasadzie kontynuacji. Jeśli więc zrezygnujesz z opodatkowania kartą podatkową, nie będziesz mógł już do niej wrócić.

Przeczytaj również:  Amortyzacja liniowa – co to jest?

Jak zmienić formę opodatkowania w 2024 roku?

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku to prosty proces. Nie musisz wypełniać wielu formularzy, wystarczy aktualizacja danych w CEIDG. Całość zamyka się w kilku krokach:

  1. Pobierz i wypełnij formularz CEIDG-1, czyli Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Najszybciej wypełnisz go i złożysz online, przez stronę internetową: http://www.biznes.gov.pl/ceidg. Możesz zrobić to także osobiście w urzędzie gminy/miasta lub wysłać pocztą.
  2. W punkcie 15. wniosku „Oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego” zaznacz wybraną formę opodatkowania.
  3. Nie musisz powiadamiać innych urzędów – na podstawie złożonego formularza urząd skarbowy, ZUS i Główny Urząd Statystyczny zostaną automatycznie powiadomione o aktualizacji danych firmy.
  4. Twój wpis zostanie zmieniony nie później niż w następnym dniu roboczym po dacie wpłynięcia wniosku do CEIDG (o ile nie masz złożonych i przetwarzanych w tym momencie innych wniosków)

Formalności związane ze zmianą formy opodatkowania nic Cię nie kosztują. Rejestracja w CEIDG i wszelkie czynności związane z wpisem są bezpłatne.

Po jakim czasie można zmienić formę opodatkowania?

Jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą i dopiero założyłeś firmę, również masz prawo do zmiany pierwotnie wybranej formy opodatkowania. Nie ma określonego czasu, który musi upłynąć od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, aby dokonać takiej zmiany.

Obowiązują Cię tu zasady i terminy opisane wcześniej – masz na to czas do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym osiągniesz swój pierwszy przychód. Procedura również się nie zmienia – zgłaszasz zmianę w CEIDG lub składasz oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego.

Ile razy w ciągu roku można zmienić formę opodatkowania?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą co do zasady może zmienić formę opodatkowania tylko raz w danym roku. Wynika to z obowiązującego terminu – na taką zmianę mamy czas wyłącznie do 20. dnia kolejnego miesiąca po uzyskaniu pierwszego w danym roku przychodu. Jeśli więc wykorzystamy go raz, następna okazja do zmiany przypadnie dopiero na rok następny.Masz wątpliwości związane z wybraną przez ciebie formą opodatkowania i nie wiesz, czy jest to najlepsza opcja? Skorzystaj z pomocy ekspertów w biurze rachunkowym. W biurze Podatkomat usługi świadczymy online, dlatego nie musisz nawet wychodzić z domu.