2 sierpnia, 2023

Podatek liniowy a ryczałt – co warto wiedzieć?

Wybór optymalnej formy opodatkowania to bardzo ważna kwestia przy prowadzeniu własnej firmy. Odkąd weszły w życie przepisy Polskiego Ładu, wielu przedsiębiorców ma dylemat, co wybrać – ryczałt czy podatek liniowy. Warto wiedzieć, jakie są wady i zalety obu tych rozwiązań.

Forma opodatkowania – ryczałt czy liniowy?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mają do wyboru kilka możliwości, jeśli chodzi o formę opodatkowania. Mogą wybrać m.in. na skalę podatkową, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Decydując się na jedną z nich, powinni wziąć pod uwagę kilka czynników, m.in.:

 • branżę, w jakiej działa ich przedsiębiorstwo,
 • jakie są jego koszty oraz przychody,
 • a także jakie inwestycje planują w przyszłości.

Ryczałt vs podatek liniowy – czym się różnią?

Najważniejsza różnica pomiędzy podatkiem liniowym a ryczałtem jest związana z podstawą opodatkowania. W przypadku ryczałtu jest to przychód przedsiębiorcy. Wysokość tego podatku jest bezpośrednio skorelowana z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. Jego stawki są tu bowiem różne. Od początku 2022 roku mogą wynieść 17 proc., 15 proc., 14 proc., 12,5 proc., 12 proc., 10 proc., 8,5 proc., 5,5 proc., 3 proc. lub 2 proc. Aby sprawdzić, jaka stawka dotyczy danej działalności, konieczne jest szczegółowe określenie usług świadczonych w ramach działalności (PKWiU). Istotne może być również to, czy profesja danego przedsiębiorcy znajduje się na tzw. liście wolnych zawodów. Jeśli nie ma takiej pewności, można złożyć wniosek do Głównego Urzędu Statystycznego o opinię interpretacyjną w zakresie kwalifikacji PKWiU oraz do Krajowej Izby Skarbowej o indywidualną interpretację podatkową. To powinno rozwiać wszelkie wątpliwości.

Natomiast podatek liniowy ma zawsze jednakową i stałą wysokość dla wszystkich podatników, która wynosi 19 proc. i nie ma tu znaczenia wysokość dochodów podatnika. Podstawą opodatkowania jest tu jego dochód, a więc przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania.

Komu opłaca się podatek liniowy?

Podatek liniowy jest przeznaczony nie tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ale również dla tych osiągają dochody z udziałów w spółkach, które nie mają osobowości prawnej, jak spółka cywilna, jawna, czy partnerska, a także ze specjalnych działów produkcji rolnej. Jednak nie mogą się w ten sposób rozliczać przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi dla byłego (lub też obecnego) pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które przedsiębiorca wykonuje lub wykonywał w tym samym roku podatkowym

Do zalet tej formy opodatkowania należy nie tylko stała stawka podatku, niezależna od poziomu dochodów, ale także możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób mogą również wykorzystać przysługujące im ulgi podatkowe, m.in.:

 • ulgę B+R badawczo-rozwojową,
 • IP BOX,
 • na zatrudnienie innowacyjnych pracowników,
 • na robotyzację,
 • na prototyp,
 • termomodernizacyjną,
 • ale także na ekspansję oraz konsolidację.

Od dochodu mogą też odliczyć koszty poniesione na działalność związaną z kulturą, sportem, czy nauką. Odliczeniu podlegają także składki na ubezpieczenie społeczne. Ta forma opodatkowania jest najlepsza dla osób, których roczny dochód istotnie przekracza 120 tys. zł.

Jednak podatek liniowy ma również kilka wad, o których trzeba pamiętać, decydując się na taką formę opodatkowania. Należy do nich m.in. brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz skorzystania z odliczenia dla osób samotnie wychowujących dziecko. Nie można tu też wykorzystać kwoty wolnej od podatku.

Dla kogo najlepszy ryczałt?

Z kolei ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest korzystny dla tych przedsiębiorców, którzy generują niewielkie koszty. To prosta forma opodatkowania, gdzie płaci się określony procent od przychodu, niezależnie od tego, jakie koszty ponosi przedsiębiorca. Dlatego duże znaczenie ma to, czy są one duże, czy też niewielkie. Opłacają się bowiem tylko tym podatnikom, którzy nie wydają zbyt wiele na swoją działalność. Podstawą opodatkowania jest tu łączna kwota przychodów, od której płaci się podatek zgodnie ze stawką obowiązującą dla danego rodzaju działalności.

Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną. Nie mogą jej natomiast wybrać przedsiębiorcy prowadzący apteki, zajmujący się handlem dewizami lub częściami do pojazdów mechanicznych, a także producenci wyrobów opodatkowanych akcyzą. Podobnie jak przy podatku liniowym, nie mogą tej formy opodatkowania wybrać świadczący usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, z którym podatnik współpracował na podstawie umowy o pracę w roku podatkowym lub poprzednim roku podatkowym, a odpowiadające czynnościom wykonywanym w ramach umowy o pracę.

Jak zmienić podatek liniowy na ryczałt?

Jeśli okaże się, że korzystniejsze będzie dla przedsiębiorcy przejście z podatku liniowego na ryczałt, może tego dokonać elektronicznie, zmieniają wpis w CEIDG. Można to również zrobić, składając wniosek we właściwym dla niego urzędzie gminy. Trzeba z tym jednak zdążyć do 20. dnia miesiąca następującego po  miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Najczęściej będzie to 20 lutego.

W doborze najkorzystniejszej formy opodatkowania z pewnością najlepiej pomogą doświadczeni księgowi z biura rachunkowego online Podatkomat, do których warto się zwrócić w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Podatek liniowy a ryczałt – podsumowanie

Najlepszy DlaOsób, których roczny dochód przekracza 120 tys. złPrzedsiębiorców generujących niewielkie koszty

Kategoria Podatek Liniowy Ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych
Stawka Podatku Stała, 19% Zmienna, może wynieść m.in. 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% lub 2%
Podstawa Opodatkowania Dochód (przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) Przychód przedsiębiorcy
Kto Może Wybrać Osoby prowadzące działalność, osiągające dochody z niektórych spółek, niektóre osoby świadczące usługi Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, z wyjątkiem niektórych branż
Zalety Stała stawka, możliwość odliczenia kosztów, ulgi podatkowe Prostota, opłacalność przy niewielkich kosztach, stawka zależna od rodzaju działalności
Wady Brak możliwości wspólnego rozliczenia, brak kwoty wolnej od podatku Ograniczenia w wyborze tej formy przez niektóre branże

Tabela ta powinna ułatwić zrozumienie różnic i podobieństw pomiędzy tymi dwiema formami opodatkowania, jak również wybór odpowiedniej opcji dla danego przedsiębiorcy.

7 lipca, 2023

Telewizor na firmę dla programisty – co warto wiedzieć?

Sprzęt komputerowy czy samochód firmowy to środki trwałe, które nie budzą najmniejszych wątpliwości jako niezbędne wyposażenie stanowiska pracy dla informatyka. Tymczasem niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że specjaliści IT również mogą kupić telewizor na firmę. Dlatego warto wiedzieć, w jakiej sytuacji i jak to zrobić.

Zakup telewizora na firmę dla programisty – czy jest to możliwe?

O ile oczywiste jest, że specjaliści IT prowadzący własną działalność gospodarczą, potrzebują do swojej codziennej pracy komputera, monitora, skanera, myszki czy drukarki, o tyle wątpliwości może budzić wykorzystywanie w tym celu telewizora. Jednak biorąc pod uwagę specyfikę ich pracy, a przede wszystkim fakt, że najczęściej odbywa się ona zdalnie, są realne przesłanki do nabycia takiego sprzętu na firmę.

Poza tym, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wydatek poniesiony przez podatnika, przede wszystkim nie może być uwzględniony na liście rzeczy niebędących kosztami z mocy ustawy (art. 23 ust. 1 ustawy o PIT). Tymczasem telewizora nie ma na tej liście.

Telewizor w kosztach firmy – kiedy to możliwe?

Według wielu indywidualnych interpretacji skarbowych specjalista IT prowadzący działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu może zaliczyć zakup telewizora do kosztów uzyskania przychodu. Aby to zrobić, nie jest nawet konieczne wydzielenie osobnej części mieszkania na cele firmowe. Jednak w razie kontroli skarbowej trzeba umieć udowodnić, że zakup tego urządzenia był niezbędny do prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli zatem informatyk będzie go używał np. do wideokonferencji z klientami lub współpracownikami, czy też będzie on pełnił funkcję wielkiego monitora komputerowego, jest to w pełni uzasadniony argument za wliczeniem jego zakupu do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast jeśli telewizor nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej przez programistę działalności gospodarczej, a jedynie ma zaspokajać osobiste potrzeby przedsiębiorcy, to nie można odliczyć jego kosztu od podstawy opodatkowania.

Przeczytaj również: Co można wrzucić w koszty firmy?

Zakup telewizora na firmę musi mieć wpływ na jej dochody

Trzeba też pamiętać o tym, że w przypadku kontroli skarbowej konieczne może być wykazanie związku zakupu telewizora na firmę z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz uzyskiwanymi przychodami. Zatem poniesiony wydatek musi koniecznie przekładać się na osiągnięcie przychodu przedsiębiorcy, który bez jego poniesienia mógłby zarobić mniej lub nawet stracić źródło dochodów.

W przypadku programistów i innych specjalistów IT z pewnością wystarczy udowodnić, że zakupiony sprzęt telewizyjny służy do kontaktów audiowizualnych z klientami, kontrahentami oraz innymi użytkownikami systemów informatycznych m.in. podczas spotkań, zdalnych konferencji oraz licznych prezentacji prowadzonych w ramach obowiązków służbowych. Sytuacja nie powinna budzić żadnych wątpliwości zwłaszcza wtedy, gdy zakupiony telewizor wpłynie pozytywnie na efektywność pracy przedsiębiorcy, a co za tym idzie, wystąpi związek wydatku z osiąganymi przychodami.

Dowiedz się również: Jak generować koszty w firmie jednoosobowej?

Jak zaksięgować zakup telewizora na firmę?

Na podstawie obowiązujących przepisów podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10 tys. zł. Wówczas wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu oddania środków trwałych do użytkowania.

Zatem, jeżeli cena telewizora nie przekroczyła 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zaczął używany przez przedsiębiorcę do celów firmowych.

Warto również pamiętać, że jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą jest VAT-owcem, może również odliczyć podatek VAT wynikający z zakupu nowego sprzętu telewizyjnego. Dotyczy to również VAT-owców rozliczających się ryczałtem, co jest bardzo częstą praktyką wśród programistów.

12 czerwca, 2023

IP Box a ryczałt – czy na ryczałcie można skorzystać z IP Box?

Wielu informatyków oraz programistów prowadzących własną działalność gospodarczą, zastanawia się podczas wyboru sposobu opodatkowania, czy dobrą opcją byłby dla nich m.in. ryczałt. Wątpliwości budzi zwłaszcza kwestia, czy jego wybór pozwoli na skorzystanie z ulgi IP Box, która w tej branży ma szczególnie duże znaczenie.

Ulga IP Box i ryczałt – co oznaczają?

IP Box to ulga podatkowa wprowadzona w 2019 roku, która ma zachęcać kreatywnych i innowacyjnych przedsiębiorców do prowadzenia działalności rozwojowej. Stanowi pewną kontynuację ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Jej głównym celem jest pobudzenie rynku nowych technologii do tworzenia nowych rozwiązań. Dzięki niej dochody innowacyjnych firm są opodatkowane według preferencyjnej stawki podatku PIT lub CIT, wynoszącej 5%, a nie jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych – 12 lub 32%, podatku liniowego – 19% czy podatku CIT – 9 lub 19%.

Z kolei ryczałt stanowi odmianę podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. Podstawą jego opodatkowania jest przychód bez pomniejszenia o koszt. Do zalet tej formy opodatkowania należą niskie stawki podatku (dla programistów to 12%), a także uproszczona księgowość i możliwość rozliczania za okres kwartalny. Natomiast są tu również i wady, do których należą brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem bądź jako osoba wychowująca samotnie dziecko, brak ulgi na dzieci. Nie można też zrezygnować z tej formy opodatkowania w ciągu roku. Nie można tu także rozliczyć ponoszonych kosztów uzyskania przychodu.

Ulga IP Box i ryczałt – jakie warunki trzeba spełnić?

Aby móc skorzystać z ulgi IP Box trzeba prowadzić działalność badawczo-rozwojową. W jej ramach konieczne jest wytworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Należy również prowadzić odrębną ewidencję zdarzeń gospodarczych, do której zaliczają się wszelkie działania finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP. Niezbędne jest również ponoszenie kosztów kwalifikowanych w związku z wytworzeniem, rozwojem lub modernizacją kwalifikowanego IP.

Z ulgi IP Box mogą skorzystać zarówno osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki osobowe, jak i spółki kapitałowe. Nie ma tu znaczenia, czy jest to mała firma, czy też duża korporacja. Najważniejsze jest jednak, aby prowadziła ona działalność innowacyjną.

Aby potwierdzić słuszność zastosowania ulgi IP Box, dobrze jest. uzyskać tzw. interpretację indywidualną, która potwierdza prawidłowość przyjętego przez podatnika stanowiska, które opisał on w tzw. opisie stanu faktycznego.

Aby być objętym systemem podatkowym ryczałtu, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Przede wszystkim, przedsiębiorca na ryczałcie nie może przekroczyć określonego limitu przychodów, który w 2023 roku wynosi 9 654 400 zł (2 000 000 euro) rocznie. 

Konieczna działalność o twórczym charakterze

Istotne jest to, że osoby uprawnione do skorzystania z ulgi IP Box mogą z niej skorzystać dopiero przy rozliczeniu rocznym. Natomiast wszelkie dochody, które uzyskują w trakcie roku, pochodzące z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, muszą być wcześniej opodatkowane zgodnie z wybraną formą opodatkowania, która została wybrana przez danego przedsiębiorcę.

Warto pamiętać, że prowadzona działalność badawczo-rozwojowa powinna mieć twórczy charakter, czyli powinna prowadzić do rozszerzenia wiedzy w danej dziedzinie. Może to być np. przyczynienie się do stworzenia nowych procesów, produktów albo usług. Prowadzą do tego najczęściej badania naukowe oraz prace rozwojowe.

Czy można skorzystać z ulgi IP BOX na ryczałcie?

Aby skorzystać z ulgi IP Box, podatnik powinien rozliczać się na zasadach ogólnych lub według podatku liniowego. Niestety nie mogą tego zrobić osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Zatem innowacyjni przedsiębiorcy powinni indywidualnie przeanalizować, co jest dla nich bardziej opłacalne – IP Box czy ryczałt. Programista, korzystając z ulgi IP BOX, zapłaci jedynie 5% podatku dochodowego. Ulga przysługuje w sytuacji, gdy specjalista tworzy oprogramowanie i sprzedają je wraz z przekazaniem praw autorskich (np. klientom lub firmie, z którą współpracują na zasadach B2B). Tym samym z IP BOX może korzystać wielu programistów i specjalistów IT, o ile ich działania mają charakter innowacyjny. Natomiast ryczałt nie pozwala skorzystać z tej ulgi, jednak pozwala odprowadzać relatywnie niski podatek PIT – 12%, a w niektórych przypadkach (m.in. działalność związana z modelowaniem danych, tworzeniem narzędzi monitorujących systemy informatyczne) – 8,5%.

Skorzystaj z usług naszego biura rachunkowego online i sprawdź opcje księgowości IT dla informatyków i programistów! Wybór między ulgą IP Box a ryczałtem może być trudny, ale my pomożemy Ci zrozumieć różnice i wybrać najlepszą opcję podatkową dla Twojej działalności. Skontaktuj się z nami już dziś!

6 czerwca, 2023

Ulga B+R dla IT

Branża IT to w ostatnich latach jeden z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki, nie tylko światowej, ale również polskiej. Aby usprawnić jej funkcjonowanie, wprowadzono m.in. liczne preferencje podatkowe dla firm działających w tym sektorze. Jedną z nich jest ulga B+R, czyli na badania i rozwój.

Czym dokładnie jest ulga B+R dla IT?

Biorąc pod uwagę bardzo dużą dynamikę rozwoju branży IT, od stycznia ubiegłego roku przedsiębiorcy prowadzący w niej swoją działalność, mogą liczyć na jeszcze więcej nowych preferencji wspierających ich funkcjonowanie. Należą do nich m.in. ulga na prototyp, ulga na robotyzację czy ulga IP Box. Jednak tą, z której firmy informatyczne korzystają najczęściej, jest tzw. ulga B+R.

Ulga B+R uprawnia wiele firm informatycznych do obniżenia wysokości zobowiązań podatkowych, co jest możliwe na wielu płaszczyznach. Tym bardziej że już sam proces tworzenia nowych programów komputerowych spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga B+R – kto może skorzystać w IT?

Działania przedsiębiorstwa stanowią działalność badawczo-rozwojową, gdy mają określony cel i są ukierunkowane na pozyskiwanie nowej wiedzy. Natomiast prace realizowane w ramach tych projektów, dzięki twórczym czynnościom oraz badaniom w różnych środowiskach testowych, za każdym razem zmierzają do wyeliminowania niepewności badawczej i technologicznej. Zakres tych działań jest bardzo szeroki, ponieważ procesy badawczo-rozwojowe wymagają odpowiedniego planowania i zarządzania projektami, nie tylko w aspekcie naukowo-technicznym, ale również w pod względem administracyjnym.

Jakie działania obejmuje ulga B+R?

Wśród działań badawczo-rozwojowych, których dotyczy ulga B+R w branży IT należą m.in.:

 • tworzenie nowych aplikacji internetowych,
 • tworzenie rozwiązań technologicznych z zakresu automatyzacji,
 • tworzenie nowych możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji oraz jej funkcjonalności,
 • tworzenie nowej platformy IT oferującej obsługę różnego rodzaju,
 • prezentacja danych zgromadzonych w dotychczasowej bazie danych do innej platformy,
 • rozwój nowych funkcjonalności,
 • tworzenie rozwiązań przydatnych do udostępniania możliwości logowania się do komputera za pomocą danych biometrycznych,
 • tworzenie nowych rozwiązań służących do zarządzania komputerem np. zdalnego zarządzania pulpitem,
 • ulepszanie istniejących już procesów oraz rozwiązań oferowanych klientom zewnętrznym,
 • tworzenie oprogramowania komputerowego i opracowywanie jego nowych wersji,
 • prace analityczne i programistyczne prowadzone w celu stworzenia nowych rynkowych rozwiązań,
 • rozwój systemów do przechowywania dużej ilości danych,
 • przygotowywanie kolejnych wersji systemu dla nowych generacji urządzeń elektronicznych.

Ulga B+R – kiedy można ją rozliczyć?

Ulga B+R standardowo pozwala przedsiębiorcy odliczyć od podatku dodatkowe 100% poniesionych kosztów uzyskania przychodów na działalność badawczo rozwojową. Przy czym centra badawcze mogą odliczyć nawet 150%. W niektórych przypadkach możliwe jest odliczenie w wysokości 200%.

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają starać się o ulgę B+R muszą ponieść koszty kwalifikowane na badania i rozwój, a następnie oddzielnie wykazać je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, lub w księgach rachunkowych.

Ulga B+R przysługuje również firmom, które korzystają ze zwolnień w ramach specjalnych stref ekonomicznych. Jednak odliczeniu w ramach ulgi podlega wyłącznie część kosztów kwalifikowanych, niebędących kosztami działalności zwolnionej od podatku przedmiotowo.

 Ulga B+R a ulga IP Box

Przedsiębiorstwa z branży IT, prowadzące działalność badawczo-rozwojową związaną z zaawansowanymi prawami IP, mogą również skorzystać z ulgi IP Box. To obniżona stawka podatku w wysokości 5%. Dotyczy to firmy tworzące nowe innowacyjne lub ulepszone produkty, procesy lub usługi.

Ulga B+R jest związana z etapem wytwarzania, ulepszania lub rozwijania, kiedy przedsiębiorstwo ponosi określone wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Z kolei ulga IP Box jest stosowana do powstałego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W ubiegłym roku, przepisy Polskiego Ładu, wprowadziły możliwość jednoczesnego korzystania z obu ulg.

Nie trać czasu na skomplikowane rozliczenia! Oferujemy łatwą i efektywną księgowość IT dla Twojej firmy. Sprawdź nasze biuro rachunkowe online i skorzystaj z ulgi B+R i nie tylko!

5 kwietnia, 2023

Jak założyć spółkę z o.o.? Poradnik krok po kroku

W życiu zawodowym wielu przedsiębiorców przychodzi taki moment, gdy jednoosobowa działalność gospodarcza okazuje się niewystarczająca. Często kolejnym krokiem bywa przekształcenie jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z kolei inni od razu zaczynają właśnie od tej formy prowadzenia przedsiębiorstwa. Jak założyć spółkę z o.o. i o czym pamiętać?

Sprawdź, jakie są różnice pomiędzy spółką z o.o. a jednoosobową działalnością gospodarczą!

Kiedy warto założyć spółkę z o.o.?

Spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego, która posiada osobowość prawną, a jej działalność regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Bywa dobrym rozwiązaniem w przypadku ryzykownego biznesu lub gdy któryś ze wspólników posiadania duży majątek osobisty. Jej atutem jest to, że bez względu na ewentualne kłopoty finansowe, potencjalni wierzyciele nie mogą naruszyć majątku osobistego żadnego wspólnika, o ile nie jest on członkiem zarządu spółki. Istotne bywa również i to, że często spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest postrzegana przez kontrahentów jako bardziej wiarygodna firma niż jednoosobowa działalność gospodarcza.

Aby założyć spółkę z o.o., wystarczy jeden wspólnik

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością założyć może jeden lub więcej wspólników. Nie ma tu ograniczenia co do ich liczby. Mogą nimi zostać zarówno obywatele polscy, jak i obcokrajowcy, ale również inne spółki – zarówno polskie, jak i zagraniczne. Do rozpoczęcia działalności niezbędny jest kapitał zakładowy, którego minimalna kwota wynosi 5 tys. zł. Jest on podzielony na udziały o wartości nie mniejszej niż 50 zł. Każdy ze wspólników może mieć różną liczbę udziałów. Możliwa jest również sytuacja, w której wszystkie udziały będą należeć tylko do jednej osoby. Zysk spółki jest później dzielony na wszystkich wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Jak założyć spółkę z o.o. krok po kroku?

Przedsiębiorca ma do dyspozycji dwie ścieżki założenia spółki z o.o. Pierwszy z nich opiera się na umowie notarialnej i przebiega według schematu przedstawionego poniżej.

 1. Podstawą założenia spółki z o.o. jest zawarcie umowy pomiędzy wspólnikami. Należy to zrobić w formie aktu notarialnego w kancelarii rejenta. Umowa powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot jej działalności, wysokość kapitału zakładowego, określenie liczby udziałów przypadających na jednego wspólnika oraz ich wartość nominalną, a także czas, na jaki jest powołana spółka.
 2. Konieczne jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego (co najmniej 5 tys. zł). Jeśli jednak cena udziałów jest wyższa od wartości nominalnej, trzeba także wnieść nadwyżkę.
 3. Należy powołać zarząd, który w imieniu wspólników będzie zarządzał spółką. W jego skład mogą wejść zarówno wspólnicy, jak i osoby spoza tego grona. Powinien on składać się z jednego albo więcej liczby członków. Nie ma tu natomiast obowiązku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, chyba że kapitał zakładowy spółki jest wyższy niż 500 tys. złotych, a liczba wspólników przekracza 25.
 4. Następnie trzeba wpisać spółkę do rejestru przedsiębiorców KRS. Od 1 lipca 2021 r. wniosek o wpis spółki do KRS może być złożony tylko przez internet, co odbywa się przez system Ministerstwa Sprawiedliwości. Trzeba go opłacić przed przekazaniem do sądu rejestrowego. Opłata wynosi łącznie 600 zł (500 zł to opłata sądowa i 100 zł za ogłoszenie wpisu do MSiG). Wpis do KRS następuje na podstawie postanowienia sądu. Po dokonaniu wpisu spółki do KRS, jej dane są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (rejestru REGON).
 5. Dzięki wpisowi do KRS spółce zostaje nadany NIP i REGON.
 6. W ciągu trzech tygodni od rejestracji w KRS nowa spółka ma obowiązek złożyć zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających na druku NIP-8 do urzędu skarbowego.

Założenie spółki z o.o. przez internet – bez notariusza 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można również założyć przez internet, na portalu S24, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ten sposób umożliwia załatwienie wszystkich formalności online, bez wychodzenia z domu. Cały system jest intuicyjny i kieruje użytkownika przez wszystkie niezbędne kroki całej procedury.

Pozwala również uniknąć obowiązku zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, co pozwala zaoszczędzić koszty taksy notarialnej. Również opłata sądowa jest wówczas niższa - zamiast 500 zł, trzeba zapłacić jedynie 250 zł.

Trzeba jednak pamiętać, że założenie spółki z o.o. przez internet daje mniejsze możliwości dopasowania umowy spółki niż w formie tradycyjnej (rejestracja jest przeprowadzana na gotowym wzorcu umowy). Nie ma też możliwości modyfikacji roku obrotowego. W tym przypadku zawsze będzie on równy kalendarzowemu. Z kolei kapitał spółki można tu pokryć jedynie wkładami pieniężnymi wspólników.

Warto wiedzieć, że spółka z o.o. zostanie automatycznie zarejestrowana w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik już przy rejestracji. Nie ma potrzeby wysyłania do ZUS-u żadnych dokumentów.

8 marca, 2023

Kto wydaje interpretacje indywidualne i kiedy warto z nich korzystać?

W ostatnim czasie prawo podatkowe zmieniało się wyjątkowo często, a jego przepisy nierzadko są zbyt skomplikowane dla odbiorców. Stąd też, aby podatnikom było łatwiej zrozumieć obowiązujące ich reguły, wprowadzono rozwiązania, które mają im to ułatwić. Jednym z nich są interpretacje indywidualne. Warto wiedzieć, jak z nich skorzystać.

Rozbudowane otoczenie prawne często stwarza przedsiębiorcom wiele problemów z właściwym zrozumieniem przepisów, które ich bezpośrednio dotyczą. Ostatnio ma to miejsce zwłaszcza w odniesieniu do prawa podatkowego, którego zmiany były częste i nierzadko zaskakujące dla podatników. Dlatego też w przypadku istotnych wątpliwości związanych z obowiązującymi przepisami, warto skorzystać z interpretacji indywidualnej.

Interpretacja indywidualna – przydatna ochrona dla podatnika

Interpretacja indywidualna to oficjalne stanowisko organu podatkowego dotyczące stosowania przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie podatnika, dotyczące określonych zdarzeń gospodarczych, wydawane w formie pisemnej. Może ono dotyczyć zarówno zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, jak i tych, które przedsiębiorca planuje w przyszłości.

Otrzymanie takiej indywidualnej interpretacji, a następnie zastosowanie się do niej, daje ochronę przed często dotkliwymi sankcjami karno-skarbowymi, jak mandaty lub grzywny. Chroni również przed zapłatą odsetek od zaległości podatkowych lub nawet samego podatku. Jednak, aby ta ochrona wynikająca z otrzymania interpretacji indywidualnej była możliwa, konieczne jest wdrożenie przedstawionych w niej rozwiązań.

Trzeba jednak pamiętać, że zakres ochrony jest uzależniony od tego, czy wniosek o interpretację indywidualną dotyczy zdarzenia, które już wystąpiło czy też dopiero może mieć miejsce. Niestety pierwsza opcja gwarantuje ochronę w znacznie mniejszym zakresie i na ogół dotyczy wyłącznie odsetek za zwłokę np. od zaległości podatkowych. Natomiast jeżeli interpretacja indywidualna dotyczy planowanych działań przedsiębiorstwa, ochrona może objąć również zapłatę samego podatku.

Kto wydaje interpretacje indywidualne?

Interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), którym jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Otrzymana interpretacja nie jest jednak wiążąca dla organu podatkowego. Oznacza to, że w prowadzonym postępowaniu organ podatkowy może nie zgodzić się z wykładnią przedstawioną w interpretacji przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i wydać decyzję, w której określi podatek do zapłaty. W takim przypadku jednak, na wniosek posiadacza interpretacji, organ, który wydał decyzję, zwolni go z zapłaty podatku.

Podatnicy, którzy chcą poprosić Krajową Informację Skarbową o pomoc i dostać interpretację podatkową, mogą to zrobić przez internet (w Krajowej Informacji Skarbowej) lub listownie. W pierwszym przypadku potrzebują do tego profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one bowiem potwierdzić tożsamość podatnika składającego wniosek.

Wzory wniosków o wydanie takiej interpretacji są dostępne na stronach internetowych Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Ile kosztuje Interpretacja indywidualna 2023?

Podatnicy, którzy wnioskują o interpretację indywidualną, zapłacą 40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli we wniosku przedstawionych zostanie wiele sytuacji lub zdarzeń wymagających wyjaśnienia, trzeba będzie zapłacić za opis każdego z nich. Wówczas trzeba to zrobić przed złożeniem wniosku na konto Krajowej Informacji Skarbowej.

Interpretacja indywidualna dla programistów i specjalistów IT – o czym warto wiedzieć?

Interpretacja indywidualna ma również duże znaczenie dla specjalistów IT prowadzących własną działalność gospodarczą. W ich przypadku wiele wątpliwości może rodzić choćby zaliczenie wykonywanych prac programistycznych jako działalności badawczo-rozwojowej, co ma duże znaczenie, gdy osoby te zamierzają korzystać z ulgi B+R czy IP Box. Nie zawsze istnieje też pewność co do możliwości objęcia ulgą działań wykonywanych w ramach określonego zespołu lub prac nad ulepszeniem określonych produktów lub procesów informatycznych. Nie zawsze też wiadomo, czy można przypisać wynagrodzenie otrzymywane z tytułu wykonania kontraktu do kwalifikowanego źródła lub w jakiej części jest to możliwe. W takich sytuacjach przydatna może okazać się indywidualna interpretacja podatkowa, która nie tylko objaśni sposób postępowania przy rozliczeniach, ale też zapewni bezpieczeństwo mikroprzedsiębiorcy.

30 stycznia, 2023

Obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego – o czym trzeba pamiętać?

Prowadzenie firmy nie polega jedynie na zajmowaniu się przedmiotem swojej działalności. Wiąże się ono również z określonymi obowiązkami podatkowymi. Warto się z nimi dokładnie zapoznać i pamiętać o terminowych rozliczeniach, aby uniknąć poważnych kłopotów z urzędem skarbowym. Dowiedz się więcej z poniższego artykułu.

Obowiązki podatkowe przedsiębiorcy – wybór formy opodatkowania

Pierwszym obowiązkiem przedsiębiorcy, o którym musi on pamiętać już od samego początku działalności gospodarczej, jest prowadzenie ewidencji księgowej. To, jaka ona będzie, zależy od formy opodatkowania, na którą zdecyduje się właściciel firmy.

Jeśli wybrana zostanie skala podatkowa lub podatek liniowy, konieczne jest prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Są w niej rejestrowane wszystkie przychody firmy oraz koszty, jakie ona poniosła, w celu ich uzyskania.

W przypadku skali, czyli opodatkowania na zasadach ogólnych, przedsiębiorca ma obowiązek obliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego podatek obliczony na podstawie swojego dochodu, który stanowi różnicę między przychodami i kosztami ich uzyskania. Wszelkie zobowiązania podatkowe właściciel firmy wpłaca zawsze na mikrorachunek podatkowy, który jest mu indywidualnie przypisany.

W każdej firmie konieczna ewidencja księgowa

Z kolei, jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą jako formę rozliczania wybierze ryczałt, powinna prowadzić ewidencję wszystkich przychodów osiągniętych przez swoją firmę. Ta forma opodatkowania nie wymaga ewidencji poniesionych kosztów, gdyż podatek dochodowy uzależniony jest jedynie od wartości przychodów.

Jeśli jednak przedsiębiorca zarządza spółką prawa handlowego, jego obowiązkiem jest wówczas prowadzenie ksiąg rachunkowych, które są znacznie bardziej zaawansowaną i szczegółową formą księgowości, dokumentującą znacznie więcej zdarzeń dotyczących przychodów i rozchodów firmy. 

Obowiązki podatkowe przedsiębiorcy – konieczne rozliczenie roczne

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają również obowiązek wysyłania do urzędu skarbowego rozliczenia rocznego. Należy to zrobić na specjalnych formularzach PIT. Różnią się one w zależności od wybranej formy opodatkowania. Podatnicy rozliczający się przy pomocy skali podatkowej potrzebują do tego formularza PIT-36, ryczałtowcy korzystają z PIT-28, a ci, którzy wybrali podatek liniowy, swoje rozliczenie przekazują na formularzu PIT-36L.

Z kolei właściciele spółek kapitałowych m.in. z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, a także spółek komandytowo-akcyjnych, rozliczają się przy pomocy formularzy CIT, których wersja jest zależna od prowadzonej przez nich działalności.

VAT-owcy z dodatkowym obowiązkiem

Obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego związane są również z podatkiem VAT. Jeśli jest on czynnym podatnikiem VAT, musi pamiętać o konieczności wysyłania do urzędu skarbowego pliku JPK_VAT-7 (Jednolitego Pliku Kontrolnego). Jest on złożony z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Dokument ten informuje urząd skarbowy, jaką wysokość podatku VAT musi zapłacić właściciel firmy w danym okresie rozliczeniowym oraz jakie dokumenty sprzedażowe i zakupowe zostały uwzględnione w ewidencji.

Z kolei przedsiębiorcy współpracujący z firmami z innych krajów należących do Unii Europejskiej, powinni zgłosić to w urzędzie skarbowym i zdobyć europejski numer NIP. Musi go posiadać każdy podatnik VAT, który prowadzi wewnątrzwspólnotowe transakcje handlowe.

Majątek firmowy musi być ewidencjonowany

Wielu przedsiębiorców posiada także firmowy majątek np. samochody, czy urządzenia. Wówczas konieczna jest ewidencja środków trwałych. Wiąże się z tym również obowiązek przechowywania dowodów księgowych, związanych z ich zakupem. Dokumenty te teoretycznie należy przechowywać co najmniej przez 5 lat, jednak z uwagi na okres amortyzacji niektórych środków trwałych, dłuższy niż 5 lat, wskazane jest przechowywanie dowodów ich zakupu przez cały okres ich amortyzacji.

W przypadku programistów i testerów prowadzących działalność środkami trwałymi mogą być komputery i urządzenia elektroniczne o dużej wartości. Jeśli sprzęt kosztował więcej niż 10 000 zł, powinien zostać wpisany jako środek trwały i podlegać odpisom amortyzacyjnym. Sprzęt poniżej tej kwoty może natomiast zostać jednorazowo wpisany do kosztów uzyskania przychodu.

Przeczytaj więcej: Amortyzacja komputera – o czym trzeba pamiętać?

Obowiązki wobec urzędu skarbowego – o czym szczególnie powinni pamiętać specjaliści IT?

Obowiązki wobec urzędu skarbowego dotyczą wszystkich specjalistów IT, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (lub działalność gospodarczą w innej formie). Zatem i oni mają obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej. Biorąc pod uwagę specyfikę ich pracy i na ogół brak specjalistycznej wiedzy dotyczącej księgowości, najlepszym rozwiązaniem dla nich jest skorzystanie z profesjonalnego internetowego biura rachunkowego. Dla osób z tej branży optymalne będzie takie, które świadczy swoje usługi online, jednocześnie umożliwiając w razie potrzeby kontakt z księgowym oraz daje do dyspozycji specjalne narzędzie do wystawiania faktur. Najlepiej, aby specjalizowało się również w obsłudze branży IT, gdyż z łatwością pomoże rozliczyć np. ulgę IP BOX oraz ulgę B+R, z których mogą skorzystać m.in. informatycy.

Napisz do nas!

Biorąc pod uwagę, że obowiązków wobec urzędu skarbowego jest naprawdę dużo, warto rozważyć przekazanie prowadzenia księgowości i kontaktów z urzędem profesjonalistom. Nie tylko pozwoli to zaoszczędzić cenny czas przedsiębiorcy, który będzie mógł poświęcić go na rozwój swojej firmy, ale także da pewność, że wszystkie obowiązki zostaną właściwie dopełnione. W czasach, gdy zmiany w prawie podatkowym są wyjątkowo częste i dość skomplikowane, uchroni to także od ciągłego uzupełniania i aktualizowania wiedzy dotyczącej obowiązujących przepisów. To obecnie niewątpliwie ogromny atut takiej współpracy.

9 stycznia, 2023

Jak generować koszty w firmie jednoosobowej?

Aby firma mogła jak najwięcej zarobić, konieczne jest nie tylko pozyskanie jak najbardziej intratnych zleceń na jej usługi lub duża sprzedaż produktów, ale również maksymalne obniżenie podatków. Z pewnością pomocne w tym może być generowanie kosztów – jak je generować zgodnie z prawem w firmie jednoosobowej?

Kiedy opłaca się generowanie kosztów?

Generowanie kosztów w firmie jednoosobowej może przynieść duże korzyści przedsiębiorcy. Jednak jest to możliwe tylko wówczas, gdy ten rozlicza się według skali podatkowej lub przy pomocy podatku liniowego.

Koszty w jednoosobowej działalności gospodarczej to wszystkie te wydatki, które przedsiębiorca ponosi zarówno w celu uzyskania przychodu, jak i w celu zachowania/zabezpieczenia jego źródła.

Przeczytaj także: Metody optymalizacji podatkowej.

Jak generować koszty w firmie jednoosobowej? Wydatki firmowe trzeba uzasadnić

Trzeba jednak pamiętać, że każdy z wydatków zaliczonych do kosztów działalności przedsiębiorstwa trzeba móc uzasadnić, czyli udowodnić, że jego poniesienie było konieczne dla funkcjonowania firmy. W dodatku to jej właściciel musi przekonać urząd skarbowy, że dany wydatek nie tylko ma związek z prowadzoną działalnością, ale również był niezbędny dla jej sprawnego działania, osiągania zysków lub rozwoju.

To, co można zaliczyć w przypadku danej działalności gospodarczej do kosztów jej prowadzenia, zależy od jej profilu i branży, w jakiej funkcjonuje. Najczęściej jednak są to opłaty związane z miejscem, w którym działa, czyli czynsz oraz opłaty za prąd, wodę czy ochronę, jeśli taka funkcjonuje w danym obiekcie. To również koszty związane z zakupem wyposażenia biura lub zakładu, a także nabyciem sprzętu komputerowego oraz niezbędnego oprogramowania. Z pewnością urząd skarbowy nie będzie miał żadnych wątpliwości, jeśli do kosztów działalności w firmie jednoosobowej zostanie zaliczony abonament telefoniczny oraz opłata za internet. Większość jednoosobowych przedsiębiorstw nie będzie też miała problemu z uzasadnieniem konieczności posiadania samochodu, a co za tym idzie nie tylko koszt jego zakupu, ale i wydatki na paliwo i części zamienne można bez problemu zaliczyć do kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Generowane koszty zależą od branży, w jakiej funkcjonuje firma jednoosobowa – jakie koszty dla specjalistów IT?

Pozostałe koszty na ogół zależą już od specyfiki firmy. Jeśli przedsiębiorca jest na przykład  fotografem, do swoich kosztów może zaliczyć zakup profesjonalnego sprzętu fotograficznego i koszt wynajmu studia.

Specyficzne koszty dotyczą także specjalistów z branży IT. Programiści i testerzy mogą generować koszty związane z:

 • zakupem oprogramowania niezbędnego w codziennej pracy (specjalistyczne aplikacje, systemy operacyjne, programy antywirusowe, programy do komunikacji, zarządzania projektem itd.),
 • zakupem sprzętu (np. komputerów, urządzeń mobilnych), 

w szerszym zakresie niż inne profesje. W przypadku testerów uzasadniony będzie zakup kilku urządzeń (np. smartfonów, tabletów) różnych producentów, co pozwoli na dokładne sprawdzenie testowanego oprogramowania. Programiści mogą potrzebować też kilku monitorów i sprzętu o wyższych niż standardowe parametrach. 

Koszty specjalistów IT prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą mogą obejmować także szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji, niezbędne dla zachowania konkurencyjności na bardzo szybko rozwijającym się rynku. Mowa tu między innymi o kursach językowych, czy związanych z konkretnym obszarem działalności (np. nauka języka programowania). Do kosztów zaliczymy także wydatki na promocję firmy (np. przygotowanie strony internetowej, czy opracowanie identyfikacji wizualnej).

Czytaj więcej: użytkowanie samochodu na firmę, mieszkanie na firmę, rower w kosztach firmy, hulajnoga elektryczna na firmę, smartwatch na firmę, telewizor na firmę.

Nie wszystko można wliczyć w koszty

Trzeba jednak pamiętać, że zasadność danego wydatku być może trzeba będzie udowodnić podczas kontroli przeprowadzonej przez urząd skarbowy.

Warto też wiedzieć, że na pewno do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć wydatków na spłatę pożyczek, ulepszenie środków trwałych oraz odsetek budżetowych związanych z zaległościami podatkowymi i ZUS. Nie zaliczają się tu również składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, kary pieniężne i grzywny.

Sprawdź nasz artykuł: Co można wrzucić w koszty firmy? 

Jak generować koszty w firmie jednoosobowej? Konieczne udokumentowanie wydatków

Oczywiście, aby móc udowodnić, że wygenerowany koszt w firmie jednoosobowej miał miejsce, konieczne jest jego udokumentowanie. Najczęściej dowodem na to jest faktura lub rachunek. Jednak może to być również dowód poniesienia opłaty pocztowej, bilet z numerem NIP sprzedawcy czy dowód zapłaty za przejazd płatną autostradą. W pewnych wypadkach może to być również dowód wewnętrzny sporządzony przez przedsiębiorcę, który zaświadcza o wydatkach poniesionych m.in. na diety w podróży służbowej.

Poniesione koszty pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania w firmie jednoosobowej, a to oznacza również niższy podatek dochodowy do zapłacenia. Dodatkowo podatnicy VAT, ponosząc wydatki firmowe, mogą obniżyć kwotę tego podatku, jaką mają do zapłacenia. Wówczas odejmuje się podatek naliczony przez sprzedawcę, od którego przedsiębiorca nabywa określone towary lub usługi, od podatku należnego, czyli tego, który musi on sam zapłacić do urzędu skarbowego.

Nie zawsze wysokie koszty generowane w firmie jednoosobowej są korzystne

Choć wysokie koszty niewątpliwie obciążają budżet przedsiębiorcy, to są dla niego również korzystne, gdyż pozwalają obniżyć podatek dochodowy, a co za tym idzie zwiększyć zysk firmy.

Zdarzają się jednak przypadki, gdy generowanie wysokich kosztów może nie być korzystne dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy znaczenie ma wysokość jego dochodu, np. podczas badania zdolności kredytowej czy ubiegania się o jakieś publiczne zlecenie. Dlatego przymierzając się do zaciągnięcia kredytu lub wzięcia udziału w przetargu na intratne zlecenie, warto wziąć to pod uwagę i wówczas ograniczyć koszty firmowe.

1 grudnia, 2022

Niezłożenie sprawozdania finansowego – jakie kary za to grożą?

Wiele przedsiębiorstw, do których należą przede wszystkim spółki prawa handlowego, ma obowiązek sporządzić, zatwierdzić, a następnie złożyć do sądu rejestrowego sprawozdanie finansowe za zakończony rok działalności. Choć jest to dość uciążliwa powinność, nie warto z niej rezygnować, gdyż wiąże się to z odpowiedzialnością karną.

Przedłużone terminy na składanie sprawozdań finansowych

Konieczność składania sprawozdania finansowego oraz termin realizacji poszczególnych czynności związanych z tym obowiązkiem określają przepisy Ustawy o rachunkowości. Zgodnie z jej zapisami sprawozdanie finansowe należy sporządzić w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego, którym najczęściej jest 31 grudnia. Zatem większość podmiotów powinna to zrobić do końca marca. 

Sprawozdanie finansowe po sporządzeniu powinno zostać zatwierdzone przez odpowiedni organ (np. w spółce z o.o. jest to Zgromadzenie Wspólników) w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jednak w 2020 r., w związku z wybuchem pandemii Covid-19, terminy ten zostały wydłużone. Tak samo stało się w 2021. Również w 2022 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 marca br., terminy na sporządzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 zostały wydłużone o trzy miesiące. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w RDF KRS (Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego) . Powinno to nastąpić w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania. Trzymiesięczne przesunięcie terminów związanych ze składaniem sprawozdania finansowego nie dotyczyło jednak takich podmiotów jak np. banki, spółdzielnie mieszkaniowe czy jednostki sektora finansów publicznych.

Kara za niezłożenie sprawozdania finansowego – grzywna lub ograniczenie wolności

Niezłożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym według polskiego prawa stanowi czyn zabroniony. Jest to zatem zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności.

Odpowiedzialność za złożenie sprawozdania finansowego do KRS ciąży na kierowniku jednostki. W przypadku spółek kapitałowych jest to zarząd aktualnie pełniący obowiązki, a nie ten, który zarządzał firmą w trakcie roku obrotowego ujętego w sprawozdaniu. Ewentualna kara za niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego do KRS dotyczy bowiem jedynie samej tej czynności, a nie tego, co zawiera dokument.

Warto również pamiętać, że od odpowiedzialności karnej nie chroni nawet skorzystanie z narzędzia, jakim jest złożenie czynnego żalu. Może to pomóc uniknąć kary jedynie w przypadku niezłożenia sprawozdania do Szefa KAS (np. osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe). W przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS we właściwym terminie warto to zrobić nawet z opóźnieniem, gdyż pozwala to na uniknięcie odpowiedzialności karnej. 

Wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym do RDF KRS należy złożyć również odpis uchwały o jego zatwierdzeniu i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta, jeśli takie było wykonywane.

Aktualnie sprawozdania finansowe składa się do KRS wyłącznie w formie elektronicznej. Dlatego powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez księgowego oraz co najmniej jednego członka zarządu, o ile pozostali złożyli oświadczenia co do prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego. Gdy któryś z członków zarządu odmówi podpisania sprawozdania finansowego, wówczas konieczne jest sporządzenie uzasadnienia odmowy, które również należy złożyć do KRS.

Jaka kara za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS?

Nie tylko ustawa o rachunkowości przewiduje kary za niezłożenie sprawozdania finansowego, ale również ustawa o KRS, a zastosowanie również mają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Oprócz tego jeszcze występuje odpowiedzialność karno-skarbowa. Jeśli przedsiębiorstwo nie złoży sprawozdania finansowego w obligatoryjnym terminie, KRS ma prawo wszczęcia postępowania przymuszającego. Oznacza to, że może wezwać zarząd spółki, aby wywiązał się z tego obowiązku w ciągu 7 dni. Jeśli zarząd tego nie zrobi, może liczyć się z karą grzywny w wysokości do 15 tys. zł. Jeśli i to nie przyniesie skutku, kara ta może być wielokrotnie ponawiana aż do równowartości 1 mln zł. Z kolei kara pozbawienia wolności za niezłożenie sprawozdania do KRS wynosi od miesiąca do 2 lat.

Kara grzywny lub pozbawienia wolności może być też w szczególnych przypadkach zamieniona na zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej albo zajmowania określonego stanowiska.

Składasz sprawozdanie finansowe do RDF KRS? Do urzędu skarbowego już nie musisz

Podmioty zobowiązane do składania sprawozdania finansowego do RDF KRS nie muszą go składać dodatkowo do urzędu skarbowego. Jednak niezłożenie go do RDF KRS pociąga za sobą konsekwencje karno-skarbowe, które są dodatkową karą. Najczęściej jest to grzywna, która jest wymierzana za każdy dzień po terminie, w którym należało złożyć sprawozdanie. W tym przypadku zarząd niesumiennej spółki może zapłacić grzywnę w wysokości od 1/10 do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. 

Właściciele spółek kapitałowych powinni też pamiętać, że w przypadku niezłożenia przez spółkę sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata obrotowe, KRS ma możliwość wykreślenia ich przedsiębiorstwa z rejestru.

24 października, 2022

Jednoosobowa działalność gospodarcza dla programisty – o czym trzeba pamiętać?

Wielu programistów, zamiast pozostawać na etatach w dużych przedsiębiorstwach, postanawia prowadzić własną działalność gospodarczą. Daje im to często nie tylko większe dochody, ale i uwalnia od konieczności pracy w określonych godzinach i tylko dla jednej firmy. Jednak decydując się na taki model pracy, trzeba pamiętać o kilku ważnych sprawach.

 Wiele osób wybierających zawód programisty decyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej między innymi ze względu na możliwość pracy na własny rachunek. Wiele osób zajmujących się tą profesją często wykonuje zlecenia dla większych zleceniodawców na kontraktach B2B. Pracę tę można bowiem wykonywać nawet we własnym domu, gdyż poza odpowiednim sprzętem komputerowym i specjalistycznym oprogramowaniem, nie wymaga ona spełnienia żadnych szczególnych warunków. Nie ma też potrzeby częstych kontaktów ze zleceniodawcą lub współpracownikami w firmowym biurze.

Przeczytaj także: "Spółka z o.o. a jednoosobowa działalność gospodarcza".

Programista na swoim – zakładanie działalności

Programista i działalność gospodarcza – to niewątpliwie dobre połączenie. Jak w przypadku każdej firmy trzeba ją jednak najpierw założyć. Nie jest to nic trudnego. Może to zrobić każda osoba pełnoletnia, bo tylko taka ma pełną zdolność do podejmowania decyzji i może ponosić całkowitą odpowiedzialność za swoje działania.

Pierwszym krokiem jest rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG. Jest to rejestr przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Można to zrobić we właściwym przedsiębiorcy urzędzie gminy lub też online.

Podczas rejestracji trzeba wskazać, pod jaką nazwą prowadzona będzie działalność. Ważne jest to, aby zawierała co najmniej imię i nazwisko przedsiębiorcy, do którego można dodać inne dowolnie wybrane elementy. Konieczne jest również podanie adresu firmy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że konieczny jest tu tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie zarejestrowana działalność. Nie musi to być koniecznie prawo własności, ale wystarczy podpisana umowa najmu czy dzierżawy danego lokalu. 

O tym, jak założyć działalność gospodarczą dowiesz się z naszego wcześniejszego artykułu.

Obowiązkowy wybór kodu PKD

Konieczne jest również wybranie kodu PKD, czyli kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności. Oznacza on przeważającą działalność, którą właściciel firmy planuje się zajmować. Choć są one przede wszystkim wykorzystywane w statystyce publicznej, to niektóre z nich są także powiązane z określonymi formami opodatkowania lub rejestracją VAT.

Należy wybrać jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która w założeniu ma przynosić przedsiębiorcy największe przychody, a także dowolną liczbę kodów dodatkowych. Warto jednak pamiętać, że w formularzu rejestracyjnym można ich zmieścić tylko dziewięć. Jeśli konieczna będzie wpisanie większej liczby kodów, można to zrobić przy pomocy formularzy CEIDG-RD.

Programiści najczęściej wybierają kod 62.01.Z, który oznacza „działalność związaną z oprogramowaniem”. Osoby projektujące oprogramowanie często wpisują także kody: 62.02.Z, który dotyczy „działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki” oraz  62.03.Z, odpowiadający „działalności związanej z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi”.

Więcej na temat kodów PKD dla programistów przeczytasz z naszego wcześniejszego artykułu.

Dowiedz się więcej także o kodach PKWiU dla programistów z naszego poprzedniego artykułu.

Programista – działalność gospodarcza, koszty

 Każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, a więc również programista, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT. Może wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie formę opodatkowania spośród trzech: na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%), według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W dwóch pierwszych przypadkach przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie to osiągnięty przychód.

Dowiedz się więcej na temat podatków dla programistów.

Konieczny wybór optymalnej formy opodatkowania

W przypadku programistów korzystną opcją może się okazać wybór ryczałtu. Zwykle nie mają oni dużych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, których akurat przy tej formie opodatkowania nie można odliczyć, ale za to mogą skorzystać z obniżonych stawek ryczałtu dla branż, do których należą m.in. osoby prowadzące działalność w zakresie specjalistycznego oprogramowania. Stawka podatku wyniesie więc dla nich 12 proc. bez względu na wysokość dochodów, a te w branży IT bywają niemałe.

Choć do końca ubiegłego roku podatek liniowy był najczęściej wybieraną formą opodatkowania przez programistów, to obecnie byłby dla nich korzystny tylko wówczas, gdyby ich wydatki firmowe były wyższe niż ok. 40% przychodów. 

O metodach optymalizacji podatkowej przeczytasz naszego wcześniejszego artykułu.

Gdy programista inwestuje w nowoczesne technologie

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku przejścia na ryczałt, programista nie może skorzystać z ulgi IP Box, która pozwala na skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Jest to tym bardziej istotne, że aktualnie istnieje możliwość jednoczesnego skorzystania z ulgi IP Box oraz z ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), która obecnie pozwala na odliczenie od podatku nawet 200% kosztów kwalifikowanych poniesionych na projekty badawczo-rozwojowe. Dlatego też warto dobrze przemyśleć wybór formy oprogramowania, aby zyski z prowadzonej działalności przynosiły jak największą satysfakcję.

Więcej o księgowości IT, uldze IP BOX oraz o uldze B+R przeczytasz na naszej stronie.

podatkomat-logo-fiolet-stopka-2

Podatkomat 
Interaktywne Biuro Rachunkowe


ul. Stargardzka 2-2A
54-156 Wrocław
+48 71 707 02 77
podatkomat@podatkomat.pl

Back to top Arrow